Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

  

    Ποιοι είναι – θεωρούνται – οι πιο σημαντικοί μαθηματικοί

  στην ιστορία των Μαθηματικών;

  Μια ταξινόμηση των 100 με κριτήριο το «ΠόΤΕ»

  Μια ταξινόμηση των 100 με κριτήριο το «ΠΟΥ»

  Μια άποψη για τους 20 μαθηματικούς

 

             Μαθηματικά. Δηλαδή τι;

Η πανάρχαια ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Η ελληνίδα ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ      η ιστορία της

Η ανατολίτισσα ΑΛΓΕΒΡΑ      η ιστορία της

Ο ευρωπαίος  CALCULUS     η ιστορία του

Η μαγική ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ η τάξη στο σύμπαν του τυχαίου

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ . Παιδί των αστρονόμων και

       των γεωγράφων . . .  αλλά όταν μεγάλωσε   η ιστορία της

 

Από πότε οι άνθρωποι για να συμβολίσουν το «ίσον»

 σχεδιάζουν τα δύο παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα  =  ;

Από πότε ο άγνωστος παριστάνεται  με το γράμμα x ;

Πότε έκανε την εμφάνισή της η γραμμή κλάσματος ;

Το σύμβολο Ö για την τετραγωνική ρίζα ;

Το σύμβολο :  για τη διαίρεση ;

Τα σύμβολα  συν + και  πλην ;

Τα f(x)  για τη συνάρτηση; Το i για τη φανταστική μονάδα ; 

Είναι όλα ιδέες των Ευρωπαίων;

Πότε έκαναν την εμφάνισή τους τα σύμβολα των μαθηματικών;