"Καλώς ήρθατε" στην  ιστοσελίδα  μας  "Welcome"  

Ελεύθερη Δημοσίευση - Διδασκαλία Mαθημάτων περί των Αρχαίων Γραφών και της Δυναμικής του Ορθού Λόγου [με ©]

Free Publication - Teaching Lessons about Ancient Scriptures and the Dynamic of True Speech [with ©]                                             

ΣΤ.      ΔΧ        Σχετικά Blogs - Correlated Blogs http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

                      https://greekglossiccode.blogspot.gr/                                                                                                               ΜΠOYΖΑΝΗΣ Κ. Ι. - BOUZANIS K. -
► ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION
► ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 1
► Κάνε το ΛΗΨΗ σε PDF ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ
◙ Λεξικός Οδηγός - Dictionary-Guide
◙ Ενα Πρώον Ελλ. Αλφ/το - An Early Greek ABC
◙ Οδηγός Αναγνώσεως - Reading Guide
◙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - Paleogrammiki Scrip
◙ Δ. τ. Φαιστού - PHAISTOS Disc
◙ περί του, εν Δελφοίς, E - οf Delphi Ε
◙ Μυκηνών Επιγραφή - Mycenaes inscription
◙ MS Symbols - ΜΣ Σύμβολα
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 2
◙ Θεώρημα Κρατύλου - Theorem of Cratylus
◙ Τα Ταξίδια μας στους μύθους - Our Trips
◙ Η Ωραία Ελένη - Fair Helen
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 3
 
του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

     Το Θεώρημα του Κρατύλου        Theorem of Cratylus - 

   Το Θεώρημα του Κρατύλου

         (Περί Ορθότητος των Ονομάτων)     


   Η, προς συζήτηση, υποψία του Πλάτωνα, κατατεθειμένη ως “Θεώρημα του Κρατύλου”, δεν έτυχε της θερμής υποδοχής του Σωκράτη, το βάσιμό της δεν αποσαφηνίστηκε ούτε, ιστορικά, στην συνέχεια, συνάντησε ποτέ, γόνιμο,  το ενδιαφέρον των επαϊόντων.                                                        

   Δύο είναι τα σημεία που επισημαίνει ο ισχυρισμός. Την φύσει πεφυκυίαν και το κοινόν, ανεξαρτήτως γλωσσικού ιδιώματος, της ορθότητος των ονομάτων.

   Με επίσημα διατυπωμένο το “Θεώρημα του Κρατύλου”, μας προκαλεί η έρευνα, για να αναλύσουμε το ΔοΜιΚόΝ και να κατανοήσουμε το Kοινόν της εΤυΜοΛοΓίας των μορίων του ανθρώπινου λόγου, του ελληνικού, κατά την πλατωνική διάκριση, ομού και του βαρβαρικού. 
  Theorem of Cratylus 
(About the Correctness of Names)

    The discussion of the Platonic suspicion, filed as Theorem of Cratylus, did not get the warm reception of Socrates, the own truth is not has been clarified, nor historically, ever, fruitful, met the interest of experts.

  There are two points which are marked in the claim. The natural construction and the public, regardless idiom, of correctness of names.

   The officially worded "Theorem of Cratylus", causing us researching to can analyze the structural and to can we understand the common etymology of the molecules of human speech, of Greeks, when Platonic distinction, together and of barbarian.