"Καλώς ήρθατε" στην  ιστοσελίδα  μας  "Welcome"  

Ελεύθερη Δημοσίευση - Διδασκαλία Mαθημάτων περί των Αρχαίων Γραφών και της Δυναμικής του Ορθού Λόγου [με ©]

Free Publication - Teaching Lessons about Ancient Scriptures and the Dynamic of True Speech [with ©]                                             

ΣΤ.      ΔΧ        Σχετικά Blogs - Correlated Blogs http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

                      https://greekglossiccode.blogspot.gr/                                                                                                               ΜΠOYΖΑΝΗΣ Κ. Ι. - BOUZANIS K. -
► ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION
► ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 1
► Κάνε το ΛΗΨΗ σε PDF ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ
◙ Λεξικός Οδηγός - Dictionary-Guide
◙ Ενα Πρώον Ελλ. Αλφ/το - An Early Greek ABC
◙ Οδηγός Αναγνώσεως - Reading Guide
◙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - Paleogrammiki Scrip
◙ Δ. τ. Φαιστού - PHAISTOS Disc
◙ περί του, εν Δελφοίς, E - οf Delphi Ε
◙ Μυκηνών Επιγραφή - Mycenaes inscription
◙ MS Symbols - ΜΣ Σύμβολα
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 2
◙ Θεώρημα Κρατύλου - Theorem of Cratylus
◙ Τα Ταξίδια μας στους μύθους - Our Trips
◙ Η Ωραία Ελένη - Fair Helen
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 3
 
του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -
  Τα ΤαΞίΔια Μας ΣΤους ΜύΘους 
Our trips to the myths

                        
«Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις». - Αντισθένης - 


     Θα κάνουμε, γιά λόγους διδακτικούς, μερικά σύντομα ταξίδια στην… χώρα του Παγκόσμιου Λεξικού της Ανθρώπινης Γλώσσας και των Εθνικών Ιδιωμάτων της, θα κατασκευάσουμε ελληνικούς Θεούς, θα συνθέσουμε γνωστούς μύθους και, υποψιασμένοι, σίγουρα θα το καταλάβουμε!

    Θα ξεκινήσουμε, μαζί, μία μικρή περιοδεία. Με αφετηρία την Ελλάδα, όλα αρχίζουν από την Ελλάδα, θα περάσουμε, στο «πόδι» από την Ρώμη, θα συνεχίσουμε έως την βορειοτέραν νήσον της Παλαιάς Ευρώπης, όπου και θα καταλύσουμε - έχουμε πολλά να μάθουμε σΆ εκείνους - και μετά θα φτάσουμε στο άλλο άκρο της Γης, όπου θα αγναντέψουμε μια καινούρια ανατολή και θα μετρήσουμε τους μαθητές μας!

    
Θα κάνουμε, γιά λόγους διδακτικούς, μερικά
σύντομα ταξίδια στην… χώρα του Παγκόσμιου Λεξικού της Ανθρώπινης Γλώσσας και
των Εθνικών Ιδιωμάτων της, θα κατασκευάσουμε ελληνικούς Θεούς, θα συνθέσουμε
γνωστούς μύθους και, υποψιασμένοι, σίγουρα θα το καταλάβουμε! 

    Θα ξεκινήσουμε, μαζί, μία μικρή περιοδεία. Με αφετηρία την Ελλάδα, όλα

αρχίζουν από την Ελλάδα, θα περάσουμε, στο «πόδι» από την Ρώμη, θα συνεχίσουμε έως την βορειοτέραν νήσον της Παλαιάς Ευρώπης, όπου και θα καταλύσουμε - έχουμε πολλά να μάθουμε σΆ εκείνους - και μετά θα φτάσουμε στο άλλο άκρο της Γης, όπου θα αγναντέψουμε μια καινούρια ανατολή

καιθα μετρήσουμε τους μαθητές μας!
                             

«Beginning of wisdom, the visitation of designation» - Antisthenes - 

 

    We will do, for teaching purposes, some short trips in the Worldwide Dictionary of the Human Language and its National Idioms, we will construct Greek Gods, we will synthesize knowns myths and, having  suspected, certainly, you will understand it!

    We will begin together, a small tour. Starting from Greece, all starting from Greece, we will move "on leg" from Rome, we will continue until the northernmost island of Old Europe, where we will catalyze - we have much to learn in those - and, after, we get at the other end of the Earth, where we admire a new dawn and we will measure our students!


«Beginning of wisdom, the visitation of designation» - Antisthenes - 
   
We will do, for teaching purposes, some short trips in the Worldwide

Dictionary of the Human Language and its National Idioms, we will construct Greek Gods, we will synthesize knowns myths and, having  suspected, certainly, you will understand it!

    We will begin together, a small tour. Starting from Greece, all starting

from Greece, we will move "on leg" from Rome, we will continue until the

northernmost island of Old Europe, where we will catalyze - we have much to

learn in those - and, after, we get at the other end of the Earth, where we

admire a new dawn and we will measure our students!