Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Μαθήματα Μηχανολόγων Β΄ τάξης ΕΠΑΛ - σχολικό έτος 2016-17  (20-6-2016)

Το θεσμικό πλαίσιο είναι το εξής:

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ2/65926/Δ4/21.04.17 με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α 83), όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ φύλλου 1427 και ημ/νία δημοσίευσης 26-04-2017 (ΦΕΚ 1427/τ.Β΄/26.04.2017).

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄/26-05-2016).  http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/20718-26-05-16-oi-tomeis-kai-oi-eidikotites-ton-epal

 

Μαθήματα Γ τάξης ημερησίου και Δ τάξης Εσπερινού 2015-16 - Αριθμ. Φ2/79006/Δ4/ ΦΕΚ 1481/τ.Β΄/25-05-2016 http://goo.gl/85AUDn - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Β΄ 1053/2015 http://goo.gl/IQQOlI με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού.

 

Μαθήματα υπόλοιπων τάξεων 2015-16 - Αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ΦΕΚ 1567/τ. Β΄/2-6-2016 http://goo.gl/xVR1Zh - Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

 

Βιβλία ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-18 Μηχανολογικές ειδικότητες σελ 9

 

Βιβλία Β τάξης ΕΠΑΛ: ΑΔΑ 624Π4653ΠΣ-ΥΕ7 https://goo.gl/EEPSxK - 2016-17
Μηχανολογικές ειδικότητες σελίδα 11

Δείτε την επίσημη ύλη και τις οδηγίες του τομέα Μηχανολόγων 2016-17

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016-17 18-5-2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοινοποίηση Δημοσιεύθηκαν αρχικά οδηγίες (Φ4/56637/Δ4/31-3-2017) και εκδόθηκε τελικά το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 68Α/17-5-2017 για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑΛ . Αφορά όλα τα μαθήματα .
Δείτε εδώ το τελικό Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 68Α/17-5-2017
Δείτε εδώ τις αρχικές οδηγίες της 31-3-2017

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Ωρολόγιο και Παλιές Συμβουλές

Αξιοποιήστε τα εφ όσον είναι συμβατά με τις επίσημες οδηγίες

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑΛ

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές +3Ε  Πρόγραμμα και Συμβουλές 2015-16   Δείτε επίσης: Συμβουλές για το εργαστήριο της Θερμοδυναμικής Β΄ ΕΠΑΛ
2. Μηχανική Αντοχή Υλικών
2Θ Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
3. Βασική Ηλεκτρολογία
και Εφαρμογές 2Θ+2Ε Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών
- Εφαρμογές 2Θ +5Ε Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
6. Αγγλικά Ειδικότητας
1Θ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ τάξη Εσπερινού  ΕΠΑΛ

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές +3Ε  Πρόγραμμα και Συμβουλές 2015-16   Δείτε επίσης: Συμβουλές για το εργαστήριο της Θερμοδυναμικής Β΄ ΕΠΑΛ
2. Μηχανική Αντοχή Υλικών
2Θ Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
3. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές 2Θ +4Ε Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
6. Αγγλικά Ειδικότητας
1Θ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY

Οδηγίες και ύλη για τα μαθήματα Β΄ τάξης Ναυτιλιακού τομέα καθώς και το νέο ΦΕΚ  (ΦΕΚ 4084/τ.Β΄/20-12-2016

Πρόσθετο υλικό για ναυτική μηχανολογία  και βιντεομαθήματα από το ΕΜΠ

Η ναυσιπλοΐα στην Ελλάδα και ο ρόλος της από την αρχαία εποχή έως σήμερα http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/213

 

 

Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα είναι ευπρόσδεκτες στο

Άλλες χρήσιμες παλιές οδηγίες ανά μάθημα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Υποστηρικτικά Μαθήματα Β τάξης ΕΠΑΛ  

Δείτε επίσης:

Διάφορες συμβουλές και υλικό για τα Εργαστήρια, την Υγιεινή και Ασφάλεια κλπ

Εισαγωγικό υλικό και βοηθήματα για το Μηχανολογικό Σχέδιο

Ιδέες και βοηθήματα για διερεύνηση της ετοιμότητας των μαθητών,  ανάδειξη της σημασίας του Μηχανολογικού Σχεδίου με αξιοποίηση  σχεδίων για ανάγνωση  και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών με προσομοιώσεις. Χρήσιμο υλικό και για τον τομέα των Οχημάτων στον οποίο δεν προβλέπεται το μάθημα. Περισσότερα...

Διδάσκοντας Μηχανική και Αντοχή διαφορετικά

Πλήθος εξαιρετικών εφαρμογών και προσομοιώσεων για την κατανόηση θεμάτων μηχανικής και αντοχής, για να δώσετε την ευκαιρία σε μαθητές με κακές επιδόσεις να προσεγγίσουν την ύλη μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και τον μαθηματικό στο παιχνίδι. Περισσότερα

Για τη διδασκαλία του  Μηχανολογικού Σχεδίου

Τα σχεδιαστήρια και τα όργανα σχεδίασης αντικαθίστανται στους επαγγελματικούς χώρους από τον Η/Υ ενώ η διδιάστατη (2D) σχεδίαση παραχωρεί τη θέση της στην τρισδιάστατη (3D). Ποια είναι η σημασία των παραδοσιακών σκαριφημάτων; Επισημάνσεις που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι διδάσκουν Μηχανολογικό Σχέδιο. Περισσότερα..

Υλικό για ναυτική μηχανολογία  και βιντεομαθήματα από το ΕΜΠ

Η ναυσιπλοΐα στην Ελλάδα και ο ρόλος της από την αρχαία εποχή έως σήμερα http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/213

Νέος Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Σε πολλά σχολεία έχει εγκατασταθεί νέος Εργαστηριακός Εξοπλισμός ο οποίος περιλαμβάνει μοντέλα, προσομοιώσεις συστημάτων, κινούμενες διαφάνειες και άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εξοπλισμού, όπως τα μοντέλα, οι κινούμενες διαφάνειες και οι προσομοιώσεις (εκτός από τις ασκήσεις βλαβών και ρυθμίσεων) απευθύνονται στο θεωρητικό και όχι στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων. Για αυτό το λόγο, αν η θεωρία και το εργαστήριο δεν διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό, όπως πρέπει να γίνεται, τότε ο εκπαιδευτικός που διδάσκει θεωρία θα πρέπει να διευκολύνεται ώστε να τη διδάσκει στο εργαστήριο ή να μεταφέρει μοντέλα στην αίθουσα διδασκαλίας ή έστω να αξιοποιεί το εργαστήριο στις επαναλήψεις.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές της Β΄ ΕΠΑΛ έχουν διδαχθεί στην Α΄ τάξη βασικά κεφάλαια θεωρητικών γνώσεων που άπτονται αντικειμένων των τεχνολογικών μαθημάτων της Β΄ τάξης. Για αυτό το λόγο επισυνάπτουμε την ύλη των μαθημάτων Φυσικής και Χημείας της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τεχνολογικά μαθήματα ώστε να λάβουν υπόψη τους τις γνώσεις τις οποίες έχουν διδαχθεί ήδη οι μαθητές στα γενικά μαθήματα. Επίσης παρουσιάζουμε την ύλη που διδάσκονται στη Β΄ ΕΠΑΛ. Περισσότερα για τη Φυσική και Χημεία Α και Β ΕΠΑΛ...
 

Ωρολόγια Προγράμματα, ΑΠΣ και Οδηγίες για τη Γ τάξη των ΕΠΑΛ - Σχολικό έτος 2015-16

Παλαιότερο υλικό για τη Β τάξη των ΕΠΑΛ

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων  της Β΄ τάξης των  ΕΠΑ.Λ. - σχολικό έτος 2015-2016

Οι επίσημες "Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016"  του ΥΠΠΕΘ όπως συντάχθηκαν από το ΙΕΠ και περιλαμβάνονται στο έγγραφο Φ3/182890/Δ4/13-11-2015. Οι οδηγίες για τα μαθήματα των Μηχανολoγικών ειδικοτήτων βρίσκονται στις σελίδες 2-23  και για τους Μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού στις σελίδες 92-93. Περισσότερα...

 

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σας

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 3Θ
 Επικαιροποιημένες συμβουλές  
2. Μηχανική Αντοχή Υλικών 3Θ
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ +6Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 3Θ
Επικαιροποιημένες συμβουλές
2. Μηχανική Αντοχή Υλικών 3Θ
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ +6Ε
 Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 3Θ
Επικαιροποιημένες συμβουλές
2. Μηχανική Αντοχή Υλικών 3Θ
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ +6Ε
 Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

Τεχνικός Οχημάτων
1. ΜΕΚ Ι 2Θ+4Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
2. Μηχανική Αντοχή Υλικών 2Θ
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
3. Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου 2Θ+2Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
5. Συστήματα Αυτοκινήτου Ι 2Θ +4Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
1.
Αρχές Αεριοδυναμικής - Δομή και συστήματα αεροσκαφών * 2Θ+4Ε
2. Κινητήρες Αεροσκαφών Ι 3Θ+4Ε
3. Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες για άλλο αλλά σχετικό μάθημα των Μηχανολόγων
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Συγκολλήσεις 2Θ +4Ε
 Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες
5. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
1. Μηχανές Πλοίου I 4Θ+3Ε
2. Βοηθητικά Μηχανήματα I 4Θ+3Ε
3. Μηχανολογικό Σχέδιο 2Ε
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες για άλλο αλλά σχετικό μάθημα των Μηχανολόγων
4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I 2Θ
Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίε από άλλο αλλά σχετικό μάθημα
5. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I 2Ε
 Παλιό ΑΠΣ και Οδηγίες από άλλο αλλά σχετικό μάθημα
6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι 3Θ

Τα ωρολόγια προγράμματα των Εσπερινών ΕΠΑΛ μπορείτε να τα βρείτε στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Πρωτ. Φ8/88704/Δ4, σελίδα 25 . Στην ίδια απόφαση υπάρχουν και τα ωρολόγια των άλλων ειδικοτήτων Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ. Κατεβάστε την από την ΔΔΕ Φλώρινας

* Με βάση την τροπoποιητική απόφαση ωρολογίων προγραμμάτων της 14-9-2015
http://didefth.gr/new/wp-content/uploads/epal-orologia-14092015.pdf

Προτείνουμε στους διδάσκοντες να διαβάσουν και τις γενικές επισημάνσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων

Επισημάνσεις και Συμβουλές για τα μαθήματα μηχανολόγων Β΄ ΕΠΑΛ 14-12-2014

Επισημάνσεις και συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς μηχανολογικών ειδικοτήτων σε σχέση με τα νέα ΑΠΣ των μαθημάτων της Β΄ ΕΠΑΛ,  από τους Σχολικούς Συμβούλους Μηχανολόγων. Περισσότερα..

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό και τη διδασκαλία των μαθημάτων

Δεν προβλέπεται μάθημα Πληροφορικής ούτε Εφαρμογές Η/Υ στη Β και στη Γ ΕΠΑΛ Άρα θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ενσωματωθούν στοιχεία χρήσης Πληροφορικής στα ίδια τα μαθήματα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε το υλικό που έχει δοθεί σε cd από τους Σχολικούς Συμβούλους, τον Οδηγό Τεχνολογικών Θεμάτων στο Ιντερνετ που υπάρχει στη σελίδα http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm και το υλικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Μηχανολόγους που υπάρχει στη σελίδα http://www.aspete.gr/TEE/index.html Ειδικά για τη Μηχανική - Αντοχή δείτε το άρθρο:  Διδάσκοντας Μηχανική και Αντοχή διαφορετικά

Στη Γ τάξη δεν προβλέπονται Αγγλικά ειδικότητας άρα θα πρέπει οι καθηγητές όλων των μαθημάτων να αναφέρουν και αγγλικές ονομασίες σε συνήθη συστήματα και εξαρτήματα οχημάτων.

Εργαστηριακά μαθήματα: Οι μαθητές του τομέα Οχημάτων δεν έχουν παρακολουθήσει Μηχανουργικό Εργαστήριο (Τεχνολογία Κατεργασιών)  και ξεκινούν κατευθείαν με εργαστήριο αυτοκινήτων (ΜΕΚ Ι και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Για αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα ΜΕΚ Ι και Συστήματα Αυτοκινήτου Ι θα πρέπει σε συνεργασία, να συμπεριλάβουν κάποια εισαγωγή στο Μηχανολογικό εργαστήριο. Οι οδηγίες σε αυτά τα μαθήματα έχουν λάβει υπόψη τους αυτήν την παράμετρο.

Σχέδιο Ειδικότητας Οχημάτων: Στο αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπεται Σχέδιο Ειδικότητας . Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο, στα μαθήματα ΜΕΚ και Συστήματα Αυτοκινήτου να γίνονται παράλληλα ασκήσεις ανάγνωσης σχεδίων.