Get Adobe Flash player

 

Είδη γωνιών-Geogebra 

Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου-Σχεδιάζω γωνίες-Κεφ. 58-Μαθηματικά Στ τάξης 

Αγγλικά, Οι μήνες του έτους


Το σχήμα και οι κινήσεις της γης, Γεωγραφία Στ τάξης

 

 

Βουνά της Ελλάδας-Γεωγραφία Ε τάξης-Κεφ. 13-(Εφαρμογή)

 

boyna elladas

 

Περιφέρειες της Ελλάδας,Γεωγραφία Ε τάξη,Περιφέρειες της Ελλάδας, Γεωγραφία Ε τάξη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Διοικητική Διαίρεση της Ελλάδας

perifereies  elladas


 

Δραστηριότητα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ τάξης με τίτλο "Γνωρίζω τον τόπο μου"

 

1. Τίτλος

 

Δραστηριότητα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ τάξης με τίτλο "Γνωρίζω τον τόπο μου"

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ Τάξης Κεφάλαιο 5 "Ο τόπος μου, τα φυσικά χαρακτηριστικά του" σελ. 20

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών

Για τους μαθητές αρκεί να έχουν μια βασική γνωριμία με τους υπολογιστές. Η δραστηριότητα είναι έτσι σχεδιασμένη έτσι ώστε τα πάντα να διαδραματίζονται σε μια οθόνη. Αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα της εύκολης περιήγησης στη συγκεκριμμένη δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει απώλεια προσανατολισμού που δημιουργείται από το άνοιγμα πολλών παραθύρων σε μια οθόνη.

Όσον αφορά τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προσανατολισμού στο χάρτη και ερμηνείας του περιεχομένου του. Επίσης μια απλή γνωριμία με το Google earth και με το Inspiration που περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση συγκεκριμμένων εντολών και όχι στην κατασκευή διαγραμμάτων ή νοητικών χαρτών. Επειδή στο τέλος και στη φάση της αξιολόγησης έχει προγραμματιστει να φτιάξουν οι μαθητές ένα σταυρόλεξο με το Hot potatoes είναι απαραίτητη η γνώση του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση ο εκπαιδευτικός δίνει έτοιμο ένα σταυρόλεξο που έχει φτιάξει ο ίδιος.

4. Σκοπός και στόχοι

Ο σκοπός του σεναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του τόπου του. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.

Διδακτικοί στόχοι είναι οι εξής:

Να μελετήσουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου που κατοικούν και του νομού τους.

Να εντοπίσουν σημαντικά στοιχεία του τόπου τους που συμβάλλουν στην ανάπτυξή του και στην προβολή του.

Να ταυτίσουν το πραγματικό με το εικονικό περιβάλλον και να καταλάβουν τις διαφορές που υπάρχουν σε αυτή την αναπαράσταση. Να κατασκευάσουν τους κατάλληλους μετασχηματισμούς έτσι ώστε αυτή η διεργασία να γίνει κατανοητή από τον καθένα.

5. Κατηγορία λογισμικού ? συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού

Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι το Inspiration το Google earth καi το Hot potatoes. Το inspiration που είναι ένα λογισμικό που βοηθάει στη δημιουργία και χρήση των εννοιολογικών χαρτών Στηρίζεται στη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών,σύμφωνα με την οποία η γνώση οργανώνεται σε ένα προτασιακό δίκτυο το οποίο σε κάθε άτομο είναι μοναδικό, διότι και η εμπειρία του είναι μοναδική. Επίσης προκύπτει και από τη θεωρία του Ausubel για τη μάθηση με νόημα, η οποία λαμβάνει χώρα όταν οι μαθητές σκόπιμα προσπαθούν να συναρτήσουν τη νέα γνώση με την προϋπάρχουσα. Η χρήση εννοιολογικών χαρτών και η κατασκευή χάρτη από ομάδα μαθητών αποδίδει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Το google earth που είναι ένα εργαλείο αναπαράστασης της γης με πολλές δυνατότητες. Δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου και παρέχει εικόνες υψηλής

ευκρίνειας. Μέσω των Google Earth οι μαθητές έχουν μια καταπληκτική ευκαιρία αφενός να κατανοήσουν καλύτερα το χώρο, αφετέρου να τοποθετήσουν τα γνωστικά αντικείμενα στο χώρο με μεγάλη ακρίβεια. 

6. Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας θα είναι περίπου δύο ώρες

KROYSIA2

 

 

 icon Αρχείο, Γνωρίζω τον τόπο μου ()

 

 

1. Τίτλος

 

Διδακτική δραστηριότητα που περοιλαμβάνει applet για το εμβαδό του κύκλου.

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Μαθηματικά Ε Στ Δημοτικού, Βιβλίο του μαθητή, και γενικά όπου υπάρχει ή διδάσκεται το εμβαδό του κύκλου

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών

Όσον αφορά τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν κατανοήσει την έννοια της επιφάνειας και την έννοια του μοναδιαίου μεγέθους μέτρησης της επιφάνειας.

4. Σκοπός και στόχοι

Σκοπός και στόχοι του σεναρίου. .

1.Η κατανόηση της αξίας της Γεωμετρίας και του τρόπου εύρεσης του εμβαδού του κύκλου

2.Αυτή η γεωμετρική εξερεύνηση που γίνεται μπορεί να συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

3.Η ανάδειξη του ρόλου τις Γεωμετρίας σε άλλους τομείς των Μαθηματικών και το αντίστροφο.

4.Η μεταβίβαση στους μαθητές της αίσθησης ότι η Γεωμετρία και τα Μαθηματικά μπορεί να είναι απολαυστικά και διασκεδαστικά.

5. Κατηγορία λογισμικού ? συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού

Χρησιμοποιήθηκε το Geogebra που είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα σχολεία. Το Geogebra συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμμάτων δυναμικής γεωμετρίας (Geometer's Sketchpad , Cabri, Cinderella,EucliDraw, WinGeom) και προγραμμάτων γραφικών παραστάσεων (Graphmat, WinPlot). Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικού φύλλου εργασίας σε μορφή ιστοσελίδας (html). Δημιουργεί γραφικά σε γλώσσα Postcript (eps) αλλά αν τα γραφικά του εξαχθούν (με την εντολή Export) σε μορφή png μπορούν να εισαχθούν ως εικόνες σε έγγραφα του

Μicrosoft Word και άλλων εφαρμογών. Εξίσου καλά μπορούν να εισαχθούν με Αντιγραφή-Επικόλλησή. Με τη βοήθειά του κατασκευάστηκαν applets για κάθε εμβαδό. Για πολλά εμβαδά περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός applets.

 

EMBADO KYKLOY

 

 

Εμβαδό κύκλου ( )

Επισκέπτες

Επισκέπτες
4
Άρθρα
42
Εμφανίσεις Άρθρων
14119