Εργαστήρια πληροφορικής

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εργαστηρίων πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

  • τα εργαστήρια στα δημοτικά σχολεία, κάποια από τα οποία είναι και κινητά (laptop)
  • τα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) που ανήκουν σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια ή Επαγγελματικά Λύκεια
  • τα εργαστήρια πληροφορικής που ανήκουν σε Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.)

Δυστυχώς, επειδή έχουν θεσπιστεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής δεν διέπονται από ακριβώς την ίδια νομοθεσία, όπως κανείς εύλογα θα υπέθετε.

Πλοηγηθήτε από το μενού αριστερά για να δείτε τί ισχύει σε κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές.