Η Πληροφορική στην εκπαίδευση

Η Πληροφορική εισήχθη ως μεμονωμένο μάθημα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε ειδικότητες των Τεχνικών Λυκείων, ενώ ήδη από το 1992 ιδρύεται ο κλάδος Πληροφορικής ΑΕΙ (ΠΕ19) και Πληροφορικής ΤΕΙ (ΠΕ20) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εισάγεται το πρώτο μάθημα "Πληροφορική" στο γυμνάσιο.

Το 1999 εισάγονται μαθήματα και στο Γενικό Λύκειο, κυρίως ως επιλογής και ένα μάθημα κατεύθυνσης στην Γ΄Λυκείου (τεχνολογική κατεύθυνση) πανελλαδικά εξεταζόμενο, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Από τότε μέχρι σήμερα, 20 χρόνια μετά, υπάρχει ακόμα σύγχυση στους ιθύνοντες και στους σχεδιαστές των προγραμμάτων σπουδών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μεταξύ της χρήσης της Πληροφορικής ως εργαλείου (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών - ΤΠΕ) και ως Επιστήμης, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές γίνει μάρτυρες σχολίων που επιβεβαιώνουν δυστυχώς τον ψηφιακό αναλφαβητισμό πολλών ιθυνόντων.

Το αποκορύφωμα της υποβάθμισης της Πληροφορικής ήρθε με το τελευταίο νομοσχέδιο για την παιδεία που κατατέθηκε σε διαβούλευση για μία εβδομάδα τον δεκαπενταύγουστο του 2013 (Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1687). Στην ουσία μειώθηκαν δραματικά οι προσφερόμενες ώρες μαθημάτων πληροφορικής στη λυκειακή βαθμίδα, παρόλες τις αντιδράσεις του κοινωνικού συνόλου, των εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών καθηγητών, τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενώσεων πληροφορικής. Η προσέγγιση των σχεδιαστών ήταν τόσο εχθρική προς την Πληροφορική, ώστε να μην υπάρχει καθόλου μάθημα στις Β' και Γ' τάξεις του Λυκείου, ενώ υπήρχε μόνο ένα μάθημα επιλογής στην Α' Λυκείου. Στο τελικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 4186, ΦΕΚ 193/τ.Α'/17-09-2013) μετά την κατακραυγή εισήχθη ακόμα ένα μονόωρο μάθημα στη Β' και ένα δίωρο στη Γ' Λυκείου, ενώ δεν υπάρχει καν πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα πληροφορικής, μετά από 14 χρόνια.

Επίσης, ενώ υπήρχε πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα γυμνάσια από το 2011 προγράμματος σπουδών όπου η πληροφορική διδασκόταν ως δίωρο μάθημα σε κάθε τάξη, αυτό καταργήθηκε και σταδιακά εναρμονίζεται με το τρέχον ωρολόγιο του γυμνασίου όπου η πληροφορική διδάσκεται για 1 ώρα την εβδομάδα σε κάθε τάξη γυμνασίου.

Στις κατηγορίες παρακάτω μπορείτε να δείτε τα άρθρα και τις αιτιολογημένες αντιδράσεις όλων αυτών, αλλά και τις προτάσεις που υπάρχουν μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση καθηγητών και ερευνητών για την Πληροφορική και τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.