Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π.)

Στο σημείο αυτό αναρτούνται κείμενα δικά μου (ή και συναδέλφων), τα οποία αφορούν κυρίως στη λειτουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π.), τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Ένωσης.