Η ερευνητική εργασία

Η ερευνητική εργασία εισήχθη τα τελευταία χρόνια αρχικά στο Γενικό Λύκειο (σχ. έτος 2011-12), ακολούθως στο Επαγγελματικό Λύκειο (σχ. έτος 2012-13) και τέλος στο Γυμνάσιο ( σχ. έτος 2013-14).

Επιλέξτε από το μενού τον τύπο του σχολείου που σας ενδιαφέρει ώστε να δείτε αναλυτικά τί ισχύει για την ερευνητική εργασία στον τύπο σχολείου που επιλέξατε (ώρες, διαδικασία κτλ).