Βιβλία - Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα σχολικά βιβλία - εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Πληροφορικής στις διάφορες βαθμίδες. Η ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων παρέχεται κυρίως από (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον ιστότοπο του Ψηφιακού Σχολείου - Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.

Επιλέξτε από το μενού αριστερά τον τύπο σχολείου που σας ενδιαφέρει να δείτε τα αντίστοιχα βιβλία.