ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Βαθμός          πλήθος             ποσοστό   

0-5        616        5,03%

5-10      2429    19,82%        κάτω από τη βάση   24,85%

10-12    2320    18,93%

12-15    3861    31,50%

15-18    2802    22,86%

18-20    228        1,86%

        12256

 

4ο ΓΕ.Λ Ιλίου

Βαθμός        πλήθος         ποσοστό   

0-5        4        19,04%

5-10      8        38,09%            κάτω από τη βάση   57,13%

10-12    2        9,52%

12-15    7        33,33%

15-18    0        0%

18-20    0        0%

        21