Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1928

ΕΤΟΣ 1928

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Λευκάδος και Ιθάκης κυρός Δανιήλ. (+ 05-01-1928).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Μστιόρας κυρός Αμβρόσιος. (+ 09-01-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γεννιτσών και Γουμενίσσης κυρός Σμάραγδος. (+ 14-01-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαμαντίς κυρός Ανδρόνικος. (+ 26-01-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος κυρός Αμβρόσιος. (+ 27-01-1928).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μετσόβου κυρός Τιμόθεος. (+ 19-02-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ριαζάν και Ζαράισκ κυρός Βόρις. (+ 21-02-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κραϊόβης κυρός Βαλεριανός. (+ 08-03-1928).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κυρός Πορφύριος ο Β΄. (+ 03-04-1928).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιαζνικίου κυρός Νικόλαος. (+ 04-05-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Νικόλσκ κυρός Ιερόθεος. (+ 16-05-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και Τσαρέβου κυρός Ιννοκέντιος. (+ 22-05-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κυρός Δοσίθεος. (+ 29-05-1928).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κυρός Φώτιος. (+ 02-06-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων κυρός Αγαθάγγελος. (+ 11-06-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικομηδείας κυρός Αλέξανδρος. (+ 27-06-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κούρσκ και Ομπογιάνου κυρός Ναζάριος. (+ 22-07-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κυρός Λαυρέντιος. (+ 24-07-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας κυρός Αγαθάγγελος. (+ 25-07-1928).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Νευροκοπίου κυρός Δαμασκηνός. (+ 30-07-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φωτικής κυρός Ιωακείμ. (+ 30-07-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Πισιδίας κυρός Γεράσιμος. (+ 23-08-1928).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης κυρός Μιχαήλ. (+ 25-08-1928).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κυρός Γρηγόριος. (+ 29-09-1928).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γιαροσλάβου και Ροστόβου κυρός Αγαθάγγελος. (+ 16-10-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Όμσκ και Παυλουπόλεως κυρός Βίκτωρ. (+ 02-11-1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κυρός Γρηγόριος ο Δ΄. (+ 12-12-1928).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουπουργκάν και Ούρμιας κυρός Ηλίας. (+ Δεκέμβριος 1928).
(Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεργιέβου κύριος Νίκων. (+ 1928).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020.