Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1929

ΕΤΟΣ 1929

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιεράς και Σητείας κυρός Αμβρόσιος. (+ 05-01-1929).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Βορονέζ και Ζαντόνσκ κυρός Πέτρος. (+ 07-02-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νολίνσκ κυρός Αλέξανδρος. (+ Φεβρουάριος 1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κυρός Νεόφυτος. (+ 06-03-1929).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου και Κέας κυρός Αθανάσιος. (+ 16-03-1929).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου, Γαλικίας και πάσης Ουκρανίας κυρός Μιχαήλ. (+ 30-03-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Αγαθάγγελος. (+ 12-04-1929).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Αρζαμά κυρός Μιχαήλ. (+ 07-08-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Νάρβας και Ιζβόρου κυρός Ευσέβιος. (+ 12-08-1929).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κυρός Κλεόπας. (+ 27-09-1929).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Βασίλειος ο Γ΄ (+ 29-09-1929).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Σουχούμης και Αβχαζίας κυρός Παύλος. (+ 03-11-1929).
(Εκκλησία της Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μπόδβης κυρός Ιωάννης. (+ 13-11-1929).
(Εκκλησία της Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βύβλου και Βοτρύων κυρός Παύλος. (+ 20-11-1929).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Βετλούζσκης κυρός Νικόλαος. (+ 05-12-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κοστρομά και Γκάλιτς κυρός Σεβαστιανός. (+ 08-12-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πάφου κυρός Ιάκωβος. (+ 25-12-1929).
(Εκκλησία της Κύπρου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βερεγίας κυρός Ιλαρίων (+ 28-12-1929).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.