Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ

    Τράλλες ή Τράλλεις: (τουρκ. Aydın). Πόλη της Μικράς Ασίας στην κοιλάδα του Μαιάνδρου και επί της σιδηροδρομικής γραμμής Σμύρνης-Αφιόν Καραχισάρ. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Αργείους και τους Τραλλίους, λαό της Ιλλυρίας. Μεγάλη ακμή γνώρισαν οι Τράλλες κατά την ύστερη αυτοκρατορική περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στον "Συνέκδημο του Ιεροκλέους" (6ος αιώνας μ.Χ.) η πόλη αναφέρεται 5η μεταξύ των 43 πόλεων της Επαρχίας Ασίας. Τον 13ο μ.Χ. αιώνα καταλήφθηκε από τους Σελτζούκους και ονομάστηκε από αυτούς Αϊντίν ενώ τον 14ο αιώνα καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών στην πόλη διέμεναν περίπου 4.500 Έλληνες κάτοικοι και 35.000 Οθωμανοί.

    Θείρα: (τουρκ. Tire). Πόλη της Μικράς Ασίας στην κοιλάδα του Καΐστρου. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών ζούσαν εκεί περίπου 3.500 Έλληνες.

    Ηλιουπόλεως και Θείρων μητρόπολη: Οι Τράλλες νωρίς αναδείχθηκαν σε Επισκοπή υπό τη Μητρόπολη Εφέσου. Στα Τακτικά αναγράφονται στη 2η θέση μεταξύ των 40 περίπου Επισκοπών της Μητροπόλεως Εφέσου. Η Επισκοπή Τράλλεων εξέλιπε κατά τον 13ο αιώνα.
    Κατά την Οθωμανική περίοδο, πιθανόν στις αρχές του 18ου αιώνα, ιδρύθηκε υπό τη Μητρόπολη Εφέσου η Επισκοπή Ηλιουπόλεως και Θυατείρων. Η Επισκοπή αυτή είχε ως έδρα της τις αρχαίες Τράλλες, οι οποίες είχαν μετονομαστεί σε Αϊδίνι. Λόγω συγχύσεως της πόλης των Θείρων (Tire) που βρίσκονται στην κοιλάδα του Καϊστρου με αυτήν των Θυατείρων (Akhisar) που βρίσκονται στο Υρκάνιο πεδίο και εκτός των ορίων της Επισκοπής Ηλιουπόλεως, η Επισκοπή ονομάστηκε Ηλιουπόλεως (Aydın=φως της πίστεως) και Θυατείρων αντί Θείρων. Τον Δεκέμβριο του 1901 η Επισκοπή Ηλιουπόλεως και Θυατείρων προήχθη σε Μητρόπολη. Το 1922 μετονομάστηκε σε Ηλιουπόλεως και Θείρων, τίτλος ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα.

    Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μητρόπολη Ηλιουπόλεως και Θείρων περιλάμβανε τους κατωτέρω οικισμούς:
α) Τράλλες-Αϊδίνι (Aydın)
β) Ομουρλού (Umurlu) από τη σημερινή Επαρχία Aydın (Τράλλεων) του ομώνυμου Νομού
γ) Κιόσκι (Köşk) από τη σημερινή Επαρχία Köşk (Κιόσκι) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
δ) Κοτσαρλή (Koçarlı)
ε) Γιάμπεη (Yeniköy)
στ) Μπουγιουκλί (Bıyıklı) από τη σημερινή Επαρχία Koçarlı (Κοτσαρλί) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ζ) Ναζλί (Nazilli) από τη σημερινή Επαρχία Nazilli (Ναζλί) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
η) Δεϊρμεντζίκ (Germencik)
θ) Μουρατλή (Mursallı)
ι) Μπαλατζίκ (Balatçık) από τη σημερινή Επαρχία Germencik (Γκερμεντσίκ) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ια) Καρά Πουνάρ (Incirliova) από τη σημερινή Επαρχία Incirliova (Καρά Πουνάρ)  του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ιβ) Σουλτάν Χισάρ (Sultanhisar)
ιγ) Ακτσέ (Atça) από τη σημερινή Επαρχία Sultanhisar (Σουλτάν Χισάρ) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ιδ) Γενί Παζαρί (Yenipazar) από τη σημερινή Επαρχία Yenipazar (Γενί Παζαρί) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ιε) Μπόζντογαν (Bozdoğan) από τη σημερινή Επαρχία Bozdoğan (Μπόζντογαν) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ιστ) Καράσου ή Καρατζάσου (Karacasu) από τη σημερινή Επαρχία Karacasu (Καρατζάσου) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ιζ) Τσινέ (Çine)
ιη) Καραολάρ (Karakollar) από τη σημερινή Επαρχία Çine (Τσινέ) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ιθ) Τουρμπαλή (Torbalı) από τη σημερινή Επαρχία Torbalı (Τουρμπαλή) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
κ) Θείρα (Tire) από τη σημερινή Επαρχία Tire (Θείρων) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
κα) Οδεμήσιο-Ύπαιπα (Ödemiş)
κβ) Πυργί (Birgi)
κγ) Λίγδα ή Λιγδά (Ovakent) από τη σημερινή Επαρχία Ödemiş (Υπαίπων) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
κδ) Βαϊνδήρι-Κιλβιανό Πεδίο (Bayındır)
κε) Κοκκινοχώρι (Kızılcaova) από τη σημερινή Επαρχία Bayındır (Κιλβιανού Πεδίου) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
κστ) Αγιασολούκ ή Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Selçuk), κοντά στα ερείπια της αρχαίας Εφέσου
κζ) Κιρκιντζές-Σαλμισσός (Şirince)
κη) Αζιζιέ (Çamlık) από τη σημερινή Επαρχία Selçuk (Εφέσου) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
κθ) Ταβάς (Tavas) από τη σημερινή Επαρχία Tavas (Ταβών) του Νομού Denizli (Λαοδικείας)
λ) Μέβωλα (Muğla) από τη σημερινή Επαρχία Muğla (Μεβώλων) του ομώνυμου Νομού
λα) Αλικαρνασσός (Bodrum)
λβ) Μύνδος (Gümüslük)
λγ) Κεφαλούκα (Akyarlar)
λδ) Παγαλάς ή Μπααλάς (Bagla Koyu) από τη σημερινή Επαρχία Bodrum (Αλικαρνασσού) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
λε) Μύλασα (Milas)
λστ) Μαντάλια (Selimiye)
λζ) Αλάν μπαχτσέ (Bahçeköy)
λη) Κουϊτζάκι (Kuyucak), ερειπωμένο,
λθ) Κιοϊλούκι (Güllük) από τη σημερινή Επαρχία Milas (Μυλάσων) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
μ) Πεντζίκι (Bencik) από τη σημερινή Επαρχία Yatağan (Γιαταγάν) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
μα) Τάτσα (Datça) από τη σημερινή Επαρχία Datça (Τάτσας) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
μβ) Ταλιάνι (Dalyan) από τη σημερινή Επαρχία Ortaca (Ορτάτσα) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
μγ) Καραμάκα (Söğütköy) από τη σημερινή Επαρχία Marmaris (Μαρμαρίδος) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
μδ) Γιοκσέκωμον (Köyceğiz) από τη σημερινή Επαρχία Köyceğiz (Γιοκσεκώμου) του Νομού Muğla (Μεβώλων)
με) Μασάτ.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Ιωαννίκιος Οκτώβριος 1821-1841 Από Αρκαδιουπόλεως Κοίμηση ;-1841
Άνθιμος Λύκαρης Σεπτέμβριος 1841-3 Ιανουαρίου 1851 Από Κρήνης Εις Σμύρνης 1793-1853
Διονύσιος 3 Ιανουαρίου 1851-19 Φεβρουαρίου 1877 Από Ελαίας Σχολάζων περ. 1801-1878
Ταράσιος Βασιλείου 19 Φεβρουαρίου 1877-12 Αυγούστου 1910 Από Χριστουπόλεως Σχολάζων περ. 1835-1915
Πανάρετος Πετρίδης 12 Αυγούστου 1910-21 Ιουνίου 1912 Από Καλλιουπόλεως Εις Ίμβρου 1863-1922
Σμάραγδος Χατζηευσταθίου το α΄ 21 Ιουνίου 1912-11 Ιουλίου 1919 Από Φιλιππουπόλεως Σχολάζων ;;-1928
Τοποτηρητής ο Φιλαδελφείας Χρυσόστομος 1919-1921     1880-1968
Σμάραγδος Χατζηευσταθίου το β΄ Ιούλιος 1921-14 Οκτωβρίου 1924 Από π. Ηλιουπόλεως Εις Γεννιτσών ;-1928
Γεννάδιος Αραμπατζόγλου 29 Ιανουαρίου 1925-15 Μαρτίου 1956 Από Σκοπέλου Κοίμηση 1883-1956
Μελίτων Χατζής 19 Φεβρουαρίου 1963-25 Οκτωβρίου 1966 Από Ίμβρου Εις Χαλκηδόνος 1913-1989
Πολύευκτος Φινφίνης 25 Ιουνίου 1968-12 Αυγούστου 1969 Από Γερμανίας Εις Σουηδίας 1912-1988
Απόστολος Διμέλης 15 Νοεμβρίου 1977-5 Μαΐου 1988 Από Ευμενείας Εις Ρόδου 1925-2010
Αθανάσιος Παπάς 2 Οκτωβρίου 1990-21 Μαρτίου 2008 Από Ελενουπόλεως Εις Χαλκηδόνος. γεν. 1936
Χρυσόστομος Μαυρογιαννόπουλος 10 Ιουλίου 2019-13 Απριλίου 2022 Από Κυανέων Κοίμηση 1927-2022
         

    Χάρτης της Μητροπόλεως Ηλιουπόλεως και Θείρων.

 

     Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Ηλιουπόλεως και Θείρων.

Από την Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, πληροφορίες για Κοινότητες της Μητροπόλεως Ηλιουπόλεως και Θείρων:

1) Αγιασολούκ
2) Κιρκιντζές

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

β΄ Επαρχία Ασίας
μητρόπολις Εφέσου έχει υπ' αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς λστ΄, οίον
1 τον Υπαίπων
2 τον Τράλλεων
3 τον Μαγνησίας Μαιάνδρου
4 τον Ελαίας
5 τον Αδραμυττίου
6 τον Άσσου
7 τον Γαργάρων
8 τον Μασταύρων
9 τον Βριούλων
10 τον Πιτάνης
11 τον Μυρίνης
12 τον Φωκίας
13 τον Αυρηλιουπόλεως
14 τον Νύσης
15 τον Μασχακώμης
16 τον Μητροπόλεως
17 τον Βαρέτων
18 τον Μαγνησίας της Ανηλίου
19 τον Ανινάτων
20 τον Περγάμου
21 τον Πριήνης
22 τον Αρκαδιουπόλεως
23 τον Διός Ιερού
24 τον Αν<εων
25 τον Νέ>ας Αυλής
26 τον Αυγάζων
27 τον Σίων
28 τον Κολοφώνης
29 τον Λεβέδου
30 τον Τέου
31 τον Ερυθρών
32 τον Κλαζομενών
33 τον Αντάνδρου
34 τον Θεοδοσιουπόλεως <ήτοι> Περπερίνης
35 τον Κύμης
36 τον Παλαιουπόλεως

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

Β΄ Επαρχία Ασίας
μητρόπολις Εφέσου
1 ο Υπαίπων
2 ο Τράλλεων
3 ο Μαγνησίας Μαιάνδρου
4 ο Ελαίας
5 ο Αδραμυττίου
6 ο Άσσου
7 ο Γαργάρων
8 ο Μασταύρων
9 ο Καλόης
10 ο Βριούλων
11 ο Πιτάνης
12 ο Μυρίνης
13 ο Φωκίας (Φωκαίας)
14 ο Αυρηλιουπόλεως
15 ο Νύσης
16 ο Μασχακώμης
17 ο Μητροπόλεως
18 ο Βαρέτων
19 ο Μαγνησίας Ανηλίου
20 ο Ανινάτων
21 ο Περγάμου
22 ο Αναίων
23 ο Πριήνης
24 ο Αρκαδιουπόλεως
25 ο Νέας Αυλής
26 ο Διός Ιερού
27 ο Αυγάζων
28 ο Σίων
29 ο Κολοφώνος
30 ο Λεβέδου
31 ο Τέου
32 ο Ερυθρών
33 ο Κλαζομενών
34 ο Αντάνδρου
35 ο Θεοδοσιουπόλεως
36 ο της Περπερίνης
37 ο Κύμης
38 ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

Β΄ Επαρχία Ασίας
Έφεσος μητρόπολις
έχει πόλεις μ΄
[α΄ ο Μένδρων]
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας
δ΄ ο Υπαίπων
ε΄ ο Ελαίας
στ΄ ο Αδραμυττίου
ζ΄ ο Άσσου
η΄ ο Γαργάρων
θ΄ ο Μασταύρων
ι΄ ο Καλόης
ια΄ ο Βριούλων
ιβ΄ ο Πιτάνης
ιγ΄ ο Μυρίνης
ιδ΄ ο Φωκίας
ιε΄ ο Αυρηλιουπόλεως
ιστ΄ ο Νύσης
ιζ΄ ο Μασχακώμης
ιη΄ ο Μητροπόλεως
ιθ΄ ο Βαρέτων
κ΄ ο Μαγνησίας της Ανηλίου
κα΄ ο Ανινάτων
κβ΄ ο Περγάμου
κγ΄ ο Ανέων
κδ΄ ο Πριήνης
κε΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κστ΄ ο Διός Ιερού
κζ΄ ο Νέας Αυλής
κη΄ ο Αυγάζων
κθ΄ ο Σίων
λ΄ ο Κολοφώνης
λα΄ ο Λεβέδου
λβ΄ ο Τέου
λγ΄ ο Ερυθρών
λδ΄ ο Κλαζομενών
λε΄ ο Α<ν>τάνδρου
λστ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως
λζ΄ ο Κύμης
λη΄ ο Παλαιουπόλεως
[λθ΄ ο Θυατείρων]
[μ΄ ο Λικαρνασού]

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

Β΄ Επαρχία Ασίας
ο Εφέσου
1 ο Υπαίπων
2 ο Τράλλεων
3 ο Μαγνησίας προς Μαίανδρον
4 ο Ελαίας
5 ο Αδραμυττίου
6 ο Άσσου
7 ο Γαργάρων
8 ο Μασταύρων
9 ο Καλόης
10 ο Βριούλων
11 ο Πιτάνης
12 ο Μυρίνης
13 ο Φωκίας
14 ο Αυρηλιουπόλεως
15 ο Νύσης
16 ο Μασχακώμης
17 ο Μητροπόλεως
18 ο Βαρέτων
19 ο Μαγνησίας της Ανηλίου
20 ο Ανινάτων
21 ο Περγάμου
22 ο Ανέων
23 ο Πριήνης
24 ο Αρκαδιουπόλεως
25 ο Νέας Αυλής
26 ο Διός Ιερού
27 ο Αυγάζων
28 ο Σίων
29 ο Κολοφώνης
30 ο Λεβέδου
31 ο Τέου
32 ο Ερυθρών
33 ο Κλαζομενών
34 ο Α<ν>τάνδρων
35 ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
36 ο Κύμης
37 ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

Β΄ τη Εφέσω της Ασίας
α΄ ο Υπαίπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας της προς τω Μαιάνδρω
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Αδραμυττίου
στ΄ ο Άσσου
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτάνης
ιβ΄ ο Μυρίνης
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως
ιδ΄ ο Νύσης
ιε΄ ο Μασχακώμης
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Αναίων
κα΄ ο Πριήνης
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σίων
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς
λα΄ ο Αντάνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

Β΄ τη Εφέσω της Ασίας
α΄ ο Υπέπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας προς Μαίανδρον
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Ατραμυτίου
στ΄ ο Ασσού
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτάμνης
ιβ΄ ο Μυρρίνης (ο Φωκείας)
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως
ιδ΄ ο Νύσης
ιε΄ ο Μασχακώμης
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων (ο Μαγνησίας του Ανηλίου)
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Αναίων
κα΄ ο Πριήνης
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σιών
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς (ο Κλαζομενών)
λα΄ ο Α<ν>τάνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Β΄ τη Εφέσω της Ασίας
α΄ ο Υπαίπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας προς τω Μαιάνδρω
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Ατραμυτίου
στ΄ ο Ασσού
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτ(τ)άμνης
ιβ΄ ο Μυρίνης
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως
ιδ΄ ο Νύσσης
ιε΄ ο Μασχακώμης
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Ανέων
κα΄ ο (Πριήνης)
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σιών
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου (Λευέδου)
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς
λα΄ ο Ατ(τ)άνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως
(λε΄ ο Θυραίων
λστ΄ ο Χλιαρών)

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

<Β΄ τη Εφέσω της Ασίας>
Β΄ η Έφεσος της Ασίας
α΄ ο Υπαίπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Ατραμυτίου
στ΄ ο Άσσου
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτάνης
ιβ΄ ο Μυρίνης
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως ήτοι Περιβόλου
ιδ΄ ο Νύσης
ιε΄ ο Μασχακώμης ήτοι Αετωνίας
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Ανέων
κα΄ ο Πριήνης
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σιών
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς
λα΄ ο Αντάνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως
ο Αλγίζων
ο Σολυμνίζων

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Συνταγμάτιο 1855

Β΄ ο Εφέσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας, Κ. Παΐσιος
Καθέδρα Μαγνησία.
Έχει επισκόπους δύω
α. τον Ηλιουπόλεως και Θυατείρων, Κ. Διονύσιον
Καθέδρα Γιουζέλ Χισάρ
β. τον Κρήνης και Ανέων, Κ. Αμβρόσιον
Καθέδρα Τζεσμές

Συνταγμάτιο1896

Β΄ Ο Εφέσου (Κωνσταντίνος) υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας
Έχει επισκόπους τρεις:
1) τον Ηλιουπόλεως και Θυατείρων (Ταράσιον)
2) τον Κρήνης (Θεόκλητον)
3) τον Ανέων (Κωνσταντίνον)

Συνταγμάτιο 1901

Β΄ Ο Εφέσου (Ιωακείμ) υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας.
Έχει επισκόπους τρεις:
1) τον Ηλιουπόλεως και Θυατείρων (Ταράσιον)
2) τον Κρήνης (Θεόκλητον)
3) τον Ανέων (Κωνσταντίνον)

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023.