Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΣΜΥΡΝΗΣ

    Σμύρνη: (τουρκ. İzmir). Πόλη της Μικράς Ασίας στα παράλια της Ιωνίας απέναντι από τη Χίο. Σύμφωνα με τον Τάκιτο το πρώτο όνομα της πόλης ήταν Τανταλίς. Κατά τον Ηρόδοτο οι πρώτοι άποικοι της Σμύρνης ήταν οι Αιολείς της Κύμης. Το 688 π.Χ. η Σμύρνη καταλήφθηκε από τους Κολοφώνιους και συμπεριλήφθηκε στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Μετά την ήττα του Αντίοχου στη Μαγνησία το 190 π.Χ. η πόλη περιήλθε στη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η Σμύρνη θεωρούνταν από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας. Μετά την ήττα των Βυζαντινών στο Ματζικέρτ (1071) η πόλη περιήλθε στα χέρια των Σελτζούκων. Ωστόσο την ανέκτησαν οι Κομνηνοί. Τον 14ο αιώνα την καταλαμβάνουν οι Οθωμανοί και γίνεται πρωτεύουσα του Εμιράτου του Αϊδινίου. Από το 1344 μέχρι το 1403 η πόλη βρίσκεται στην εξουσία των Φράγκων. Κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο η πόλη αποκαλούνταν από τους Οθωμανούς Γκιαούρ Ιζμίρ δηλαδή άπιστη Σμύρνη λόγω του έντονου χριστιανικού της στοιχείου.

    Σμύρνης μητρόπολη: Ήδη κατά τον πρώτο αιώνα ο Χριστιανισμός έγινε γνωστός στη Σμύρνη αφού η πόλη αναφέρεται μεταξύ των επτά της Αποκαλύψεως. Η Σμύρνη γνωρίζεται ως ανεξάρτητη Αρχιεπισκοπή και καταλαμβάνει συνήθως την 5η θέση μεταξύ των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Γύρω στον 10ο αιώνα προάγεται σε Μητρόπολη με υποκείμενες Επισκοπές, οι οποίες αποσπάστηκαν από τη Μητρόπολη Εφέσου. Το 1387 εκδηλώθηκε διαμάχη μεταξύ των Μητροπόλεων Εφέσου και Σμύρνης για τα ενοριακά δικαιώματα της πόλης των Βριούλων (Βουρλά). Κατά την Οθωμανική περίοδο η Μητρόπολη Σμύρνης δεν συγχωνεύθηκε με αυτήν της Εφέσου όπως συνέβη με άλλες μικρασιατικές μητροπόλεις της περιοχής. Παρέμεινε ανεξάρτητη με δικαιοδοσία στην πόλη της Σμύρνης και στα γύρω χωριά.

    Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μητρόπολη Σμύρνης περιλάμβανε τους κατωτέρω οικισμούς:
α) Σμύρνη (İzmir) με 16 ενορίες
β) Καρατάσι (Karatas)
γ) Καραντίνα (Murat Reis Mh.)
δ) Νταργάτς (Darağaç)
ε) Σαλάχανε (Salhane) από τη σημερινή Επαρχία İzmir (Σμύρνης) του ομώνυμου Νομού
στ) Μπαϊρακλί (Bayraklı)
ζ) Αγία Τριάδα (Turan) από τη σημερινή Επαρχία Bayraklı (Μπαϊρακλί) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
η) Μπουρνόβας (Bornova)
θ) Μπουνάρμπασι (Pınarbaşı)
ι) Κοκλουτζάς (Altindag)
ια) Μερσινλί ή Μυρσινέα (Mersinli)
ιβ) Πετρωτά (Naldöken) από τη σημερινή Επαρχία Bornova (Μπουρνόβα) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
ιγ) Μπουτζάς (Buca) από τη σημερινή Επαρχία Buca (Μπουτζά) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
ιδ) Σβεντίκιοϊ-Αρχάγγελος (Seydiköy) από τη σημερινή Επαρχία Gaziemir (Γαζή Εμίρ) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
ιε) Τζιμόβασι (Menderes) από τη σημερινή Επαρχία Menderes (Τζιμόβασι) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
ιστ) Προφήτης Ηλίας-Γενήκλισε.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Παΐσιος Οκτώβριος 1821-8 Ιουνίου 1827 Από Απαμείας Σχολάζων ;-1830;
Ιερόθεος Μπάνιος 1827 (Ιούνιος)-Οκτώβριος 1831 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων ;-1848
Σεραφείμ Γρόσος Οκτώβριος 1831-Ιούλιος 1833 Από Ξάνθης Σχολάζων ;-1842
Χρύσανθος Καράμαλης Ιούλιος 1833-1Απριλίου 1837 Από Δυρραχίου Εις Προύσης περ. 1770-1846
Παΐσιος 1 Απριλίου 1837-Ιούνιος 1840 Από Σοφίας Σχολάζων 1778-1877
Χρύσανθος το α΄ Ιούνιος 1840-Δεκέμβριος 1840 Από Μυρέων Σχολάζων 1799-1869
Αθανάσιος Χατζηβασιλείου Ιανουάριος 1841-27 Δεκεμβρίου 1850 Από Καστορίας Κοίμηση ;-1850
Άνθιμος Λύκαρης 3 Ιανουαρίου 1851-10 Φεβρουαρίου 1853 Από Ηλιουπόλεως Κοίμηση 1793-1853
Παΐσιος Ζαφειρίου 16 Φεβρουαρίου 1853-15 Νοεμβρίου 1857 Από Πρεσβύτερος Εις Φιλιππουπόλεως 1810-1872
Χρύσανθος το β΄ 15 Νοεμβρίου 1857-4 Σεπτεμβρίου 1869 Από Φιλιππουπόλεως Κοίμηση 1799-1869
Μελέτιος 25 Σεπτεμβρίου 1869-30 Δεκεμβρίου 1883 Από Φιλαδελφείας Κοίμηση 1814-1883
Βασίλειος Αστερίου 22 Δεκεμβρίου 1884-23 Ιανουαρίου 1910 Από Αγχιάλου Κοίμηση 1834-1910
Χρυσόστομος Καλαφάτης 11 Μαρτίου 1910-27 Αυγούστου 1922 Από Δράμας Κοίμηση 1867-1922
Βαρθολομαίος Σαμαράς 11 Σεπτεμβρίου 2016-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1972
         

    Χάρτης της Μητροπόλεως Σμύρνης.

 

     Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Σμύρνης.

    Από την Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, πληροφορίες για Κοινότητες της Μητροπόλεως Σμύρνης:

1) Κοκλουτζάς
2) Μπουρνόβας
3) Μπουτζάς

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

Περί των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων
ε΄ επαρχία Ασίας
ο Σμύρνης

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

Των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων
ε΄ επαρχία Ασίας
ο Σμύρνης

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

Οι αυτοκέφαλοι
στ΄ επαρχία Ασίας
ο Σμύρνης

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

Μέχρι τούτων οι μητροπολίται και λοιπόν εντεύθεν άρχονται οι αυτοκέφαλοι
επαρχία Ασίας
ε΄ ο Σμύρνης

Τακτικό 5
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου πόλεως
Θ΄ αιών
Περί των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων
επαρχία Ασίας
ε΄ ο Σμύρνης

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

ΜΓ΄ τη Σμύρνη της Ασίας
α΄ ο Φωκαίας
β΄ ο Μαγνησίας της Ανηλίου
γ΄ ο Κλαζομενών
δ΄ ο του Αρχαγγέλου

Τακτικό 8
Αι μητροπόλεις. Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών
(λ΄ η Σμύρνα) ο Σμύρνης ήτοι Σελευκείας

άλλοι κώδικες
μγ΄ η Σμύρνη
(μβ΄ επαρχίας Ασίας ο Σμύρνης)

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

ΜΓ΄ τη Σμύρνη της Ασίας
α΄ ο Φωκαίας
β΄ ο Μαγνησίας
γ΄ ο Κλαζομενών
δ΄ ο του Αρχαγγέλου

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΜΓ΄ τη Σμύρνη της Ασίας
α΄ ο Φωκαίας (1)
β΄ ο Μαγνησίας της Ανηλίου (2)
ο Ανηλίου (3)
γ΄ ο Κλαζομενών (4)
δ΄ ο του Αρχαγγέλου (5)
ε΄ ο της Πέτρας (6)
ο Σωσάνδρου (7)

Άλλος κώδικας
ΜΔ΄ τω Σμύρνης Ασίας
α΄ ο Φωκαίας (1)
β΄ ο Μαγνησίας της Ανηλίου (2)
ο Ανηλίου (3)
γ΄ ο Κλαζομενών (4)
ο Σωσάνδρου (5)
δ΄ ο του Αρχαγγέλου (6)
ε΄ ο της Πέτρας (7)

Τακτικό 11
Αι μητροπόλεις
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

μγ΄ η Σμύρνα
ο Σμύρνης

Τακτικό 12
Αι αγιώταται μητροπόλεις εισίν αύται
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

μγ΄ η Σμύρνα
ο Σμύρνης

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

<ΜΔ΄ τη Σμύρνη της Ασίας>
ΜΕ΄ η Σμύρνα της Ασίας
α΄ ο Μαγνησίας της Ανηλίου
β΄ ο του Αρχαγγέλου
γ΄ ο Φωκαίας
δ΄ ο Κλαζομενών
ε΄ ο Πέτρας
στ΄ ο Σω<σάνδρων>

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών
μδ΄ η Σμύρνα της Ασίας έχουσα επισκοπάς στ΄ (δ΄)
Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών
μγ΄ η Σμύρνα
ο Σμύρνης της Ασίας
Τακτικό 16
Η γεγονυία υποτύπωσις παρά του βασιλέως Λέοντος του Σοφού όπως έχουσι τάξεως οι θρόνοι των εκκλησιών των υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ΄ αιών
μγ΄ η Σμύρνα
Τη Σμύρνη της Ασίας
α΄ ο Φωκέας
β΄ ο Μαγνησίας Ανηλίου της προς τω Σιπύλω όρει
γ΄ ο Νυμφαίου
δ΄ ο Κλαζομενών
ε΄ ο Αρχαγγέλου
στ΄ ο Πέτρας
ζ΄ ο Ψιθύρων
η΄ ο του Λέοντος
Τακτικό 17
Η έκθεσις αύτη των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως εξετέθη επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
να΄ ο Σμύρνης, και αυτή, μγ΄ ούσα, εις να΄ κατήχθη
Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
να΄ ο Σμύρνης
Τακτικό 19
Έκθεσις του ευσεβούς βασιλέως κυρού Ανδρονίκου τρίτου των Παλαιολόγων. Τάξις προκαθεδρίας μητροπόλεων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
ΙΔ΄ αιών
μγ΄ ο Σμύρνης, εν αυτώ
ο Μιτυλήνης
Τακτικό 21
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών και αι μητροπόλεις και αρχιεπισκοπαί, αι οποίαι ευρίσκονται την σήμερον και είναι υποκείμεναι τη βασιλίδι Κωνσταντινουπόλει
ΙΣΤ΄ αιών
λα΄ η Σμύρνα

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

30 ο Σμύρνης, Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας

Συνταγμάτιο 1855

Λ΄ ο Σμύρνης, Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας Κ. Παΐσιος
Έχει Επίσκοπον τον Μοσχονησίων Κ. Μελέτιον.

Συνταγμάτιο1896

ΚΖ΄ Ο Σμύρνης (Βασίλειος) Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας
έχει Επίσκοπον τον Μοσχονησίων (Ιάκωβον).

Συνταγμάτιο 1901

ΚΖ΄ Ο Σμύρνης (Βασίλειος) Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας
Έχει Επίσκοπον τον Μοσχονησίων (Νεόφυτον).

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023.