ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ιάκωβος Βίρβος: 10 Δεκεμβρίου 1963-17 Δεκεμβρίου 1976. Από Απαμείας. Τιτουλάριος Μητροπολίτης. Κοίμηση.

2) Άνθιμος Δρακωνάκης: 17 Απριλίου 1977-15 Μαρτίου 1979. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Βοστώνης.

3) Μιχαήλ Στάικος: 12 Ιανουαρίου 1986-5 Νοεμβρίου 1991. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Αυστρίας.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.