Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

30-Ιουν-2008

Home
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Όλοι οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να μελετήσουν την υπουργική απόφαση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων ειδικών κατηγοριών μήπως ανήκουν σε κάποια απ΄ αυτές και δεν το γνωρίζουν.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2008

Όλοι οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να μελετήσουν την εγκύκλιο των μεταγραφών για να γνωρίζουν αν δικαιούνται μεταγραφής, πότε και πώς θα γίνει.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2007

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2007

Κατά τη σύνταξη του μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψη τους τα παρακάτω, ώστε να υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην πόλη που επιθυμούν να μεταγραφούν

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ 2006

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 2006

Όσοι ενδιαφέρονται για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να μελετήσουν τα παρακάτω και κυρίως όσοι δεν έχουν βαθμό πρόσβασης 10 και άνω ή 10,000 μόρια και άνω να μελετήσουν την ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ υποψηφίων.

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2008

Όσοι είναι αλλοδαποί και επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικό τρόπο πρέπει να μελετήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 2008

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2008

Σε περίπτωση που περάσατε σε κάποια σχολή ... συγχαρητήρια!!!

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη σχολή που περάσατε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ

 

Home | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία ανανέωση: 06/30/08