Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

30-Ιουν-2008

Home
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύω το το βιβλίο μου "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ", που ήδη έχω εκδώσει σε έντυπη μορφή.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συλλογή των φύλλων εργασίας που έφτιαξα για τους μαθητές μου  με στόχο,

α. να περιλαμβάνουν τις οδηγίες και τις φωτογραφίες των οργάνων που ήδη υπάρχουν στο Νέο Εργαστήριο Φ.Ε. Ενιαίου Λυκείου ή αυτά που μπορεί εύκολα ο ΥΣΕΦΕ να φτιάξει

β. να είναι γραμμένα στη λογική του Νέου Εργαστηρίου Φ.Ε. (τα περισσότερα πειράματα γίνονται μετωπικά, οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε συγκεκριμένες εργαστηριακές ομάδες, κάθε ομάδα έχει τη δική της οργανοθήκη  κλπ)

γ. κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας όχι μόνο να ολοκληρώνεται η εργαστηριακή άσκηση αλλά και να επανατοποθετούνται τα υλικά, τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στη θέση τους, στις οργανοθήκες και στα ντουλάπια.

 Ελπίζω η εργασία μου αυτή να γίνει χρήσιμο βοήθημα και σε άλλους συναδέλφους που προσπαθούν, σε αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, να πραγματοποιήσουν εργαστηριακές ασκήσεις στο Λύκειό τους.

Επειδή το μέγεθος της εργασίας είναι μεγάλο, έχει χωριστεί σε ενότητες για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυμητό σημείο.

Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω.

Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να λάβετε το αρχείο.

 

Πρόλογος

I. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

1. Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Α’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

β. Μελέτη της οριζόντιας βολής

 

2. Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Αντίσταση αντιστάτη - Νόμος του ΟΗΜ - Αντίσταση λαμπτήρα

β. Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής. Υπολογισμός της εσωτερικής αντίστασης και της ηλεκτρεγερτικής δύναμης ηλεκτρικής πηγής.

γ. Συνδεσμολογία αντιστατών. Σύνδεση εν σειρά και εν παραλλήλω.

δ. Μέτρηση της επιτάχυνσης βαρύτητας με της βοήθεια εκκρεμούς

   

3. Εργαστηριακές  ασκήσεις  Φυσικής  Κατεύθυνσης  Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

4. Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων

5. Εργαστηριακές  ασκήσεις Φυσικής κατεύθυνσης Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Εξαναγκασμένη ταλάντωση - Συντονισμός εκκρεμών

β. Υπολογισμός ροπής αδρανείας κυλίνδρου

 

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1. Εργαστηριακές  ασκήσεις  Χημείας  Γενικής  Παιδείας  Α’  τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Προσδιορισμός pH διαλύματος με τη βοήθεια δεικτών ή πεχαμετρικού χάρτου

β. Μεταθετικές αντιδράσεις - καταβύθιση ιζημάτων

2. Εργαστηριακές  ασκήσεις  Χημείας  Γενικής  Παιδείας  Β’  τάξης Ενιαίου Λυκείου 

3. Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας κατεύθυνσης Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό οξύ

 

ΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Χειρισμός του οπτικού μικροσκοπίου.

β. Παρατήρηση φυτικών κυττάρων και πυρήνων με χρώση και χωρίς χρώση.

 2. Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας κατεύθυνσης Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

3. Εργαστηριακές  ασκήσεις  Βιολογίας  Γενικής  Παιδείας  Γ’  τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Παρατήρηση στομάτων φύλλων

 

4. Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας κατεύθυνσης Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου

α. Παρατήρηση ζωικών κυττάρων και πυρήνων με χρώση και χωρίς χρώση.

β. Μίτωση σε κύτταρα ακρορριζών κρεμμυδιού.

γ. Κατασκευή μοντέλου τμήματος μορίου DNA

δ. Κατασκευή μοντέλου τμήματος μορίου DNA που αντιγράφεται

ε. Έκφραση της γενετικής πληροφορίας.

 

Home | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία ανανέωση: 06/30/08