Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.

30-Ιουν-2008

Home
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύω το δεύτερο τεύχος του βιβλίου μου "Κατάταξη των ερωτήσεων, ασκήσεων, προβλημάτων και πειραμάτων των σχολικών βιβλίων των Φυσικών Επιστημών του Ενιαίου Λυκείου κατά κεφάλαιο και παράγραφο", που ήδη έχω εκδώσει σε έντυπη μορφή.

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε:

¨    Αποδελτιωμένες τις ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τα προβλήματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία των Φυσικών Επιστημών Ενιαίου Λυκείου, κατά κεφάλαιο και παράγραφο.

¨    Αποδελτιωμένα τα πειράματα που περιέχονται στο Βιβλίο του Καθηγητή ή τον Εργαστηριακό Οδηγό και προτείνονται από τους συγγραφείς ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

¨   Τα παραδείγματα και τις ασκήσεις που προτείνουν οι συγγραφείς να λυθούν στη σχολική αίθουσα.

¨    Τις ασκήσεις που προτείνουν οι συγγραφείς να λύσει ο μαθητής στο σπίτι.

¨    Την κατανομή της διδακτέας ύλης σε διδακτικές ώρες, με χρονοδιάγραμμα.

  

Οι σελίδες του βιβλίου επίσης χρησιμεύουν:

¨    Ως οδηγός διδακτέας ύλης των αντιστοίχων μαθημάτων, όπως αυτή καθορίστηκε το σχολικό έτος 2005-2006.

¨    Ως οδηγός για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.

¨    Ως μνημόνιο των ασκήσεων που πρέπει να δοθούν στους μαθητές για εργασία στο σπίτι.

¨    Ως μνημόνιο των ασκήσεων που πρέπει να λυθούν στη σχολική αίθουσα.

¨    Ως μνημόνιο των εργαστηριακών ασκήσεων ή πειραμάτων που προτείνεται να πραγματοποιηθούν.

 

Επιπλέον δημοσιεύω και αντίστοιχη έκδοση για μαθητή, απαλλαγμένη από τα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά τον καθηγητή.

Επειδή το μέγεθος της εργασίας είναι μεγάλο, έχει χωριστεί σε ενότητες για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυμητό σημείο.

Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω:

Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να λάβετε το αρχείο.

 

Ι. Έκδοση για τον καθηγητή.

  0. Πρόλογος - Εισαγωγή

  1. Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου

  2. Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

  3. Φυσική Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

  4. Φυσική Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

  5. Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

  6. Χημεία Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου

  7. Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

  8. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

  9. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

10. Βιολογία Γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου

11. Βιολογία Γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

12. Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

13. Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών Β΄ Λυκείου

14. Τεχνολογία επικοινωνιών Β΄ Λυκείου

 

ΙΙ. Έκδοση για μαθητή.

  1. Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου

  2. Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

  3. Φυσική Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

  4. Φυσική Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

  5. Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

  6. Χημεία Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου

  7. Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

  8. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

  9. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

10. Βιολογία Γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου

11. Βιολογία Γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

12. Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

13. Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών Β΄ Λυκείου

14. Τεχνολογία επικοινωνιών Β΄ Λυκείου

Home | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία ανανέωση: 30-Ιουν-2008