Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

30-Ιουν-2008

Home
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός της ιστοσελίδας

Η "Ιστοσελίδα του καθηγητή των Φυσικών Επιστημών στο Ενιαίο Λύκειο" είναι μια προσπάθεια δημοσίευσης των εργασιών μου, που αφορούν πρακτικά θέματα διδασκαλίας (και αξιολόγησης) των μαθημάτων του κλάδου ΠΕ4, για χρήση από συναδέλφους.

Οι εργασίες αυτές είναι αποτέλεσμα της προσωπικής μου προετοιμασίας για την εκπαιδευτική πράξη στην αίθουσα ή το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και δεν είναι "ασκήσεις επί χάρτου".

Μινόπετρος Κωνσταντίνος

Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος

Καθηγητής Ενιαίου Λυκείου

Home | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία ανανέωση: 06/29/08