Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.

    30-Ιουν-2008

Home
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύω  ερωτήσεις ανοικτού τύπου για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών Ενιαίου Λυκείου. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε με τις ερωτήσεις αυτές να ελέγχεται κατά το δυνατόν κάθε σημείο της διδακτέας ύλης. Οι ερωτήσεις είναι κατανεμημένες κατά κεφάλαιο και παράγραφο. Επειδή το μέγεθος της εργασίας είναι μεγάλο, έχει χωριστεί σε ενότητες για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυμητό σημείο.

Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω:

Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να λάβετε το αρχείο.

 

 Ι. ΦΥΣΙΚΗ

Ερωτήσεις θεωρίας στη Φυσική κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

   

Home | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία ανανέωση: 06/30/08