Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

30-Ιουν-2008

Home
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Έκλειψη ηλίου 2006 ορατή από την Ελλάδα.

α. Ανακοίνωση του Εργαστηρίου Φ.Ε. για το φαινόμενο.

β. Παρουσίαση του φαινομένου στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου.

γ. Φωτογραφικό υλικό

 

 

Home | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Φ.Ε. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ.Ε. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Φ.Ε. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία ανανέωση: 06/30/08