Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (2011-12)

Το καινούργιο βιβλίο των μαθηματικών της Α' Λυκείου, με τίτλο "Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων" έχει δημοσιευτεί στο Ψηφιακό Σχολείο. Επίσης έχουν δημοσιευθεί οι οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης στις 30-08-2011. Για διευκόλυνσή σας σας τις παραθέτουμε και εδώ. Το πρόγραμμα σπουδών της Α' Λυκείου έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1168/2011. Εκεί, αναγράφονται αναλυτικά οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι του κάθε κεφαλαίου καθώς και ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην προσέγγιση αυτών των στόχων. Ο εκπαιδευτικός, με βάση τις συνθήκες της κάθε τάξης, θα επιλέξει μεταξύ αυτών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, τις πλέον κατάλληλες για την προσέγγιση των εκάστοτε στόχων.

Η ύλη και η διαχείριση αυτής, της Β' τάξης του ημερήσιου Λυκείου και της Γ τάξης του Εσπερινού Λυκείου, για το σχ. έτος 2011-12, ανακοινώθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ στις 2-9-2011. Κλικ εδώ για να τη δεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες