ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-12

Οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο Πρόγρα??α των ?αθη?άτων της Α΄ τάξης του Γενικού αλλά και του Μουσικού Σχολείου, ως προς τις ώρες διδασκαλίας των Μαθη?ατικών.

Πρόσθετες Πληροφορίες