ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2011-12

Οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων της Α΄ τάξης του Γενικού αλλά και του Μουσικού Σχολείου, ως προς τις ώρες διδασκαλίας των Μαθηµατικών.

Πρόσθετες Πληροφορίες