Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (2012-13)

Με το 102717/Γ2/7-9-2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ καθορίστηκε η ύλη και η διαχείρισή της για τα Μαθηματικά στην Α', Β' και Γ' Γυμνασίου. Κλικ εδώ για να τη δεις

Πρόσθετες Πληροφορίες