Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ (2012-13)

Με το 138370/Γ2/06-11-2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ καθορίστηκε η ύλη και η διαχείριση αυτής για τα Μαθηματικά της Α', Β' και Γ' ΕΠΑΛ καθώς και των Εσπερινών ΕΠΑΛ. Κλικ εδώ για να τη δεις

Πρόσθετες Πληροφορίες