Κεντρική Επάνω Πτυχιακή Εργασία Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία Χρήση & Αξιολόγηση ΕΛ Τελικές Εργ. Εξαμ.

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Εργασίες

 

Χρήση & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  


Διαφάνειες εργασιών


Για ανάγνωση...

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η επιστημονική αλήθεια είναι πολλαπλή, γιατί αναφέρεται στη σύνθετη πραγματικότητα. Ο κόσμος μας είναι περισσότερο σύνθετος από ό,τι πιστεύουμε και αποτελεί σύστημα διαπλεκόμενων και αλληλεξαρτώμενων μερών (συστημική θεωρία). Η θέαση συνεπώς του κόσμου από μία οπτική αποτελεί μονόπλευρη προσέγγιση και δεν προάγει τον επιστημονικό λόγο. Πολλά πράγματα από αυτά που πιστεύουμε έχουν δύο όψεις…

 Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr