Κεντρική Επάνω Πτυχιακή Εργασία Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία Χρήση & Αξιολόγηση ΕΛ Τελικές Εργ. Εξαμ.

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Εργασίες

 

Εξώφυλλο

Πτυχιακή Εργασία "Ο Κόσμος των Χρωμάτων"  

Εξώφυλλο

 "Ο Κόσμος των Χρωμάτων" (Εγχειρίδιο χρήσης)


Για ανάγνωση...


Για ανάγνωση...

 Μπαλκίζας Ν., Κοσμίδου Ι., (2007), «Ο Κόσμος των Χρωμάτων». Διαθεματική Προσέγγιση της Ελληνικής Ζωγραφικής του 19ου & 20ου Αιώνα με τη Χρήση του Υπολογιστή (Περίληψη).

 

 

 Μπαλκίζας Ν., Κοσμίδου Ι., (2007), «Ο Κόσμος των Χρωμάτων». Διαθεματική Προσέγγιση της Ελληνικής Ζωγραφικής του 19ου & 20ου Αιώνα με τη Χρήση του Υπολογιστή (Εγχειρίδιο χρήσης).

Εξώφυλλο

"Ο Κόσμος των Χρωμάτων" (Εικονογραφημένο Σενάριο)  

Εξώφυλλο

 "Ο Κόσμος των Χρωμάτων" (Δ/Θ Σενάρια Μάθησης)


Για ανάγνωση...


Για ανάγνωση...

 Μπαλκίζας Ν., Κοσμίδου Ι., (2009), «Ο Κόσμος των Χρωμάτων». Εικονογραφημένο Σενάριο (Δείγμα).

 

 

 Μπαλκίζας Ν., Κοσμίδου Ι., (2009), «Ο Κόσμος των Χρωμάτων». Διαθεματικά Σενάρια Μάθησης (Δείγμα).

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr