Κεντρική Επάνω Πτυχιακή Εργασία Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία Χρήση & Αξιολόγηση ΕΛ Τελικές Εργ. Εξαμ.

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Εργασίες

 

Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία  


Διαφάνειες εργασιών


Για ανάγνωση...

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Φιλοσοφία υπάρχει στην καθημερινότητά μας, δεν είναι κάτι το υπερβατικό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αποκτήσουμε τρόπο αποκωδικοποίησης της γνώσης, να συνειδητοποιήσουμε την προσωπική μας θεωρία που είναι σημαντικό εργαλείο σκέψης και να καταλήξουμε σε προβληματισμό. Καλό είναι να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση των πραγμάτων, να χρησιμοποιούμε την κριτική μας σκέψη. Το να καταρρίψεις τη θεωρία σου είναι ρίσκο… Πρέπει να κάνεις άλμα και αυτό το έχουν καταφέρει μόνο οι μεγάλοι φιλόσοφοι.

 

 Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr