Κεντρική Επάνω Πτυχιακή Εργασία Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία Χρήση & Αξιολόγηση ΕΛ Τελικές Εργ. Εξαμ.

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Τελικές Εργασίες Εξαμήνων

 

M.C. Escher: Η σκέψη του επιστήμονα, η ματιά του καλλιτέχνη  

Ψηφιακή Τέχνη


Για ανάγνωση...


Για ανάγνωση...

 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εξελικτική πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας σηματοδοτείται από τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις του καλλιτέχνη. Συχνά αγωνιώδης, άλλοτε με πολλούς προβληματισμούς, άλλοτε με σταθερότητα και σιγουριά, αλλά πάντα με πάθος, συναίσθημα, γνησιότητα. Το ενδιαφέρον είναι να δει κανείς τη συνέχεια σε όλες τις φάσεις της δουλειάς του, την εσωτερική του ανησυχία, τα ‘’βήματά’’ του, μέχρι την ολοκλήρωση, μέχρι το τέλος, μέχρι την επόμενη έμπνευση, μέχρι την επόμενη ‘’αρχή’’…

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr