Category: Εξαρτήσεις, μια στάλα κουράγιο και βήματα μπρος Published: Tuesday, 20 February 2018 Written by Γεώργιος Παπαλουκάς

Η επεξεργασία των ηχητικών τεκμηρίων έγινε κατά τμήματα από τις ομάδες. Οργανώθηκε με τη βοήθεια της ηλεκτρονική συνεργατικής πλατφόρμας wikispaces.com. Αναρτήθηκαν ξεχωριστές εργασίες για την κάθε ομάδα με μορφή όπως η παρακάτω:

1η Ατομική Εργασία

Στον δικτυακό τόπο users.sch.gr/papalouk (menu Ερευνητικές - Εξαρτήσεις, μια στάλα κουράγιο και βήματα μπρος) θα βρείτε μαγνητωφωνημένα τα όσα ακούσαμε και είπαμε στο πλαίσιο της διδακτικής επίσκεψης στον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΗΠΟ.

Τα μέλη της ομάδας KOALAS θα ακούσουν το ηχητικό Ανθρώπινος Κήπος, Άκης Κούβελας, Διδακτική Επίσκεψη 1ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου από την αρχή μέχρι και το 25ο λεπτό.

α) θα ελέγξουν αν τα όσα ακούγονται απαντούν σε κάποια από τα ερευνητικά ερωτήματα και υποερωτήματα, τα οποία χρησιμοποιήσαμε ως οδηγό συνέντευξης κατά τη διδακτική επίσκεψη. Τα ερευνητικά ερωτήματα (οδηγός συνέντευξης) υπάρχουν στο wiki αλλά και στον δικτυακό τόπο users.sch.gr/papalouk (menu Ερευνητικές - Εξαρτήσεις, μια στάλα κουράγιο και βήματα μπρος). Αν ναι, θα σημειώσουν τις απαντήσεις αλλά και τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα / υποερωτήματα στο χαρτί.

β) θα σημειώσουν όλα τα νοήματα και απόψεις του κου Άκη Κούβελα τα οποία ακούγονται και δεν αποτελούν μέρος της απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα (α).

γ) θα ανεβάσουν τα όσα σημείωσαν στο χαρτί (για τα (α) και (β)) στη wiki σελίδα που φέρει το ονοματεπώνυμό τους.

 

2η Ατομική Εργασία

Ανεβάστε στη wiki σελίδα σας τις φωτογραφίες από τη διδακτική επίσκεψη (εντός και εκτός ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΗΠΟΥ).


 

Οι απαντήσεις αποτελούν το κατεξοχήν ερευνητικό προϊόν και έχουν την παρακάτω μορφή (ενδεικτική απάντηση μιας ομάδας).

Ερώτηση 1

Απάντηση:Τα πιο συχνά είδη ουσιοεξάρτησης είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, οι βεζοδιαζεπίνες κ.α. Όμως πολλές φορές στον ''ανθρώπινο κήπο'' καταφεύγουν και άνθρωποι που πάσχουν από τον αλκοολισμό, τον τζόγο, την εργασιομανία, τη φιλοχρηματία.

 

Ερώτηση 7.1 - 2

Απάντηση:Για να φτάσει κάποιος σε κέντρο απεξάρτησης πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι ανίσχυρος και αδύναμος απέναντι στο πρόβλημά του. Η άρνηση τον εμποδίζει να δει την αλήθεια, να παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε εκλογικεύσεις και έγινε χειριστικός (δεν κράτησε μια υπόσχεσή του).

 

Ερώτηση 7.3

Απάντηση: Το ποσοστό επιτυχίας είναι 30%, καθώς οι ουσιοεξαρτώμενοι έχουν άρνηση και δεν παραδέχονται την αδυναμία τους. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν παράγοντες που διατηρούν τη χρήση, π.χ. οι γονείς δίνουν χρήματα, πιστεύουν τις υποσχέσεις τους κ.α.

 

Πρόσθετες πληροφορίες:

Χρησιμοποιούμε τις φράσεις ''κόψε'' και ''σταμάτα'' για να βοηθήσουμε αποτελεσματικά έναν ουσιοεξαρτούμενο. Δεν συζητάμε μαζί του για να βρούμε τα αίτια που τον οδήγησαν στις ουσιοεξαρτήσεις ή να προσφέρουμε βοήθεια.

Ο/Η ουσιοεξαρτούμενος επιλέγει ο ίδιος τη θεραπεία που θα ακολουθήσει.

Χρησιμοποιούν τη μέθοδο Minesota η οποία βοηθά τον εξαρτούμενο να κάνει μια πλήρη μεταστροφή. Τα 12 βήματα είναι τα ακόλουθα:

Παραδέχεται ότι είναι ανίσχυρος μπροστά στις εξαρτήσεις,δηλ. ό,τι και αν έκανε δεν κατάφερε να απεξαρτηθεί.

Παραδέχεται ότι η λογική, η σκέψη και οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν είναι αρκετές. Αποδέχεται ότι λειτούργησε με παράνοια και παραλογισμό.

Παίρνει την απόφαση να παραδώσει τον έλεγχό του σε μια ανώτερη δύναμη.

Κάνουμε μια ηθική απογραφή του εαυτού μας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε και εμείς θέματα.

Εξομολόγηση. Επιλέγει έναν θεραπευτή για να μοιραστεί τα συναισθήματά του.

Κάνει λίστα των ελαττωμάτων του.

Παρακαλεί μια ανώτερη δύναμη να αφαιρέσει τα ελαττώματα αυτά.

Κάνει μια λίστα με όσα πράγματα έχουν βλάψει τους άλλους.

Ζητάμε να κάνουμε επανορθώσεις.

Κάνουμε μια απογραφή της ημέρας.Τι καλό ή κακό έχουμε κάνει.

Προσευχή/Περισυλλογή/Διαλογισμός/Συγκέντρωση.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, βιώνει μια αφύπνιση. Εξελίσσεται σαν άνθρωπος.

 

Ερώτηση: Πώς γίνεται ένας λογικός άνθρωπος να συναναστρέφεται με ουσιοεξαρτούμενους;

Απάντηση:Βρίσκει κανείς τρόπους να ανταπεξέλθει, να βοηθηθεί,π.χ. μέσω προσευχής, διαλογισμού, με τη βοήθεια φίλων,οικογένειας κ.α.

 

Hits: 47