Εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου

Άσκηση αντιστοίχισης με φυσικά μεγέθη και μονάδες μέτρησης

Σταυρόλεξο με όρους από την κινηματική και τη δυναμική.

Μεθοδολογία Κινηματικής

2 ασκήσεις στην κινηματική (δύσκολες)

Μεθοδολογία Δυναμικής

Κινηματική (Θεωρία-Ασκήσεις)

Δυναμική σε μια διάσταση. από το blog του συνάδελφου Γεωργουλόπουλο.

Δυναμική (Θεωρία-Ασκήσεις)

Δυναμική στην Κυκλική Κίνηση

Ορμή (Θεωρία-Ασκήσεις)

Έργο-Ενέργεια(Θεωρία-Ασκήσεις)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2006

Θέματα Α Λυκείου για Επανάληψη Κεφ 1-2

Ασκήσεις Επανάληψης για την  Α Λυκείου

 Θέματα Εξετάσεων του συναδέλφου Γεωργουλόπουλου

Το βιβλίο του κ. Δρυ για τη  Β' Λυκείου Κατεύθυνσης.

Σταυρόλεξο με όρους από τον ηλεκτρισμό

Νόμοι Αερίων - Κινητική Θεωρία των Αερίων (Θεωρία-Ασκήσεις)

Ηλεκτρικό Πεδίο (Θεωρία-Ασκήσεις)

Σύνδεση Αντιστάσεων (Μεθοδολογία-Ασκήσεις)

Μαγνητικό Πεδίο (Θεωρία-Ασκήσεις)

Ηλεκτρικό-Βαρυτικό Πεδίο (Ομοιότητες-Διαφορές)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2006

 

 Το βιβλίο του κ. Δρυ για τη  Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης

Μια βολτα με τη σακαράκα

Διαγώνισμα Α στις Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Β στις Ταλαντώσεις  

Ταλαντώσεις, Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σωστο - Λάθος, Ασκήσεις, Θέματα από το blog του συνάδελφου Γεωργουλόπουλο.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στις Ταλαντώσεις του Φιλ.Πλατάκη

Τυπολόγιο για τη Φυσική Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης από τον κ. Μαρκίδη.

Σταυρόλεξο με όρους από τις ταλαντώσεις και τα κύματα

Αντιστοιχίστε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες μέτρησής τους.

Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις από τις ταλαντώσεις 

20 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις ταλαντώσεις

Ταλαντώσεις(Θεωρία-Ασκήσεις-Θέματα)

Δύο πρωτότυπες ασκήσεις στις ταλαντώσεις από τον κ. Μαρκίδη Σωφρόνη.

Κύματα (Θεωρία-Μεθοδολογία-Ασκήσεις)

Κύματα (Ερωτήσεις, ασκήσεις, θέματα) από το blog του συνάδελφου Γεωργουλόπουλο.

Διαφορές τρέχοντος - στάσιμου κύματος από τον κ. Μαρκίδη Σωφρόνη. 

Κινηματική της Στροφικής Κίνησης (Μεθοδολογία-Ασκήσεις)

Θεμελιώδης Νόμος της Στροφικής Κίνησης (Μεθοδολογία-Ασκήσεις)

Στροφορμή (Μεθοδολογία-Ασκήσεις)

Έργο Ενέργεια στη Στροφική Κίνηση (Μεθοδολογία-Ασκήσεις)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2006