Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Γ ΕΠΑΛ

2 ώρες Θεωρία

Ανακοινώσεις μαθήματος

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων μαθήματος

Ύλη μαθήματος

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» των Ι. Αποστολάκη, Φ. Κουτσάκα, Ζ. Μανουσαρίδη, Λ. Πράπα και Β. Στεφανίδη.

Η παράγραφος 1.5. Τα Κεφάλαια 2 έως 8.

Το βιβλίο του μαθήματος με τις απαραίτητες επισημάνσεις

Υλικό διδασκαλίας ανά κεφάλαιο