Βιογραφικό

Η Μαρτίδου Ραχήλ είναι Σχολική Σύμβουλος της 37ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Χαλκιδικής. Έχει πτυχίο της Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες Αγωγής στην κατεύθυνση: «Προγραμματισμός και Εκπαίδευση στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» από το ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ. Επίσης έχει Πτυχίο Διετούς Μετεκπαίδευσης από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών και έχει πιστοποιηθεί ως επιμορφώτρια νηπιαγωγών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας στην τάξη. Έχει δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και συμμετοχές με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Επίσης έχει πραγματοποιήσει μουσικές σπουδές στο πιάνο και στην αρμονία.

Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 1 & 2 : Βεβαίωση Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών επιπέδου 1 & 2 στο Κέντρο Πιστοποίησης 18-139: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Βιβλία
«Το ολοήμερο νηπιαγωγείο Προβληματισμοί ? Προοπτικές», Εκδόσεις Λεξίτυπον, Αθήνα 2014
«Ένας μαρκαδόρος μια φορά βγήκε απ΄ το κουτί του κι είπε γεια», Εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα 2013.

Προϋπηρεσία από άσκηση καθηκόντων:
-Σχολικού συμβούλου

Από: 9/8/2007 Έως: 30/8/2011 61η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Νομού Θεσσαλονίκης.
Από: 11/10/2010 Έως: 30/8/2011 Ανάθεση σχολικών μονάδων 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής.
Ενδεικτικό Συγγραφικό και ερευνητικό έργο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. «Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για το θεσμό του ολοήμερου νηπιαγωγείου» Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΤΕΑΔ, 2005.
2. «Το κουκλοθέατρο ως μέσο ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων στο νηπιαγωγείο» περιοδικό Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τεύχος 63, 2006.
3. «Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία: Για την κοινωνία των πουλιών. Αξιολόγηση του βαθμού συμμετοχής των παιδιών και του ενδιαφέροντος που ανέπτυξαν», περιοδικό Τα Εκπαιδευτικά, τεύχος 81-82, 2006.
4. «Προβληματισμοί και προσανατολισμοί των νηπιαγωγών αναφορικά με τον Οδηγό του Νηπιαγωγείου: επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών», περιοδικό Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τεύχος 69, 2008.
5. «Συνάντηση νηπιαγωγών και Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο: Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών», Πρακτικά Συνεδρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2008.
6. «Ο ατομικός φάκελος του παιδιού ως μέσο εναλλακτικής και αυθεντικής παιδαγωγικής αξιολόγησης», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, 2008.
7. ?Parents perceptions of the role of Kindergarten and their involvement in children?s education? Πρακτικά O.M.E.P , 2009.
8. «Πολυτροπικά κείμενα στην προσχολική τάξη: το παράδειγμα του ημερολογίου», Πρακτικά Συνεδρίου Παιδαγωγικής σχολής Φλώρινας, 2009.
9. Κριτική παρουσίαση προγραμμάτων Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», στο Συλλογικό Τόμο με τίτλο: «Μετάβαση και Συνέχεια στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, 2009.
10. «Using audiovisual media in nursery school within the framework of the interdisciplinary approach», Περιοδικό Synergies, 2009.
11. «Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τον τηλεοπτικό αλφαβητισμό και την εφαρμογή του στο νηπιαγωγείο» 2ος τόμος: Βιβλίο εκπαιδευτικού για το Νηπιαγωγείο. Θεωρία και Πράξη. Γνωστικά αντικείμενα στο Νηπιαγωγείο (SET: 978-960-99801-0-4, ISBN: 978-960-99801-2-8).
12. «Μορφωτική τηλεόραση και παιδί» περιοδικό ΙΦΕΝ, 2012.
13. «Mεγάλα βιβλία» για «μικρούς» αναγνώστες: μια δημιουργική γλωσσική προσέγγιση με πολλαπλά οφέλη» Πρακτικά O.M.E.P , Κύπρος 2011.
14. Ας ?ακούσουμε? τα μικρά παιδιά: Πώς αντιλαμβάνονται τη ζωή τους στο Νηπιαγωγείο; Πρακτικά O.M.E.P , Κύπρος 2011.
15. «Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα: Πρώτες εμπειρίες και εκτιμήσεις του προγράμματος στο νηπιαγωγείο από την εφαρμογή», Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, 2011.
16. ?Intercultural Policy and Practices in Nursery and School? , The International Sympoosium on ?Pedagogical dimensions of orality in traditional music and intercultural education? was realized on 28th and 29th of May in the Thessaloniki, 2011.
17. «Τηλεοπτική βία και παιδική επιθετικότητα: μία σχέση υπό διερεύνηση», στο Συλλογικό Τόμο με τίτλο: ΜΜΕ και παιδί : Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, Επιμ. Σεμεντεριάδης Θ., Αθήνα, 2013.
18. «Η βιντεοσκόπηση μια τεχνική συστηματικής παρατήρησης, καταγραφής για αναστοχασμό στο νηπιαγωγείο», στο Συλλογικό Τόμο με τίτλο: ΜΜΕ και παιδί : Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, Επιμ. Σεμεντεριάδης Θ., Αθήνα, 2013.
19. «Επιστημολογική συγκριτική θεώρηση των κειμένων του Χρίστου Φράγκου: Α. Μορφές Δεοντολογίας στην Παιδαγωγική και στις άλλες επιστήμες. Β. Επιστημολογικές αναζητήσεις στην Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις-Εκπαιδευτική Πολιτική- Σχολική Πράξη», στο ηλεκτρονικό περιοδικό Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, Τόμος Α, τεύχος 6, 2014 (ISSN: 17922437).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ως πιστοποιημένη επιμορφώτρια στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ως συντονίστρια και επιμορφώτρια στα Προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του 1ου & 2ου Π.Ε.Κ Θεσσαλονίκης.
Ως επιμορφώτρια και εξετάστρια σε δημόσια Ι.Ε.Κ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την ιδιότητα του εισηγητή).
? «Ο ατομικός φάκελος του παιδιού στο νηπιαγωγείο»
? « Δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο Νηπ/γείο και το Δημοτικό»
« Portfolio στην εκπαιδευτική πράξη»
? «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη Συνεργασία Οικογένειας -Νηπιαγωγείου: Εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία »
? «Πολυτροπικά κείμενα στην Προσχολική Τάξη»,
? « Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο »
? « Λογισμικά στην εκπαίδευση: Παρουσίαση υλικού»
? « Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας»
? «Ο ρόλος των στελεχών επιμορφωτών των εκπαιδευτικών/Ισπανία», Ημερίδα: Διάχυση γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του εξωτερικού», Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 26/6/2009.
? «Η έρευνα δράσης στην εκπαίδευση»
Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ομάδας σε Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» (του Μέτρου 2.6, Ενέργεια 2.6.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2004-2006).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ? ΣΥΝΕΔΡΙΑ
? Συμμετοχή σε Επίσκεψη Μελέτης για στελέχη της εκπαίδευσης, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Μάλαγας στην Ισπανία (1 ? 5 Μαΐου 2008), με θέμα: «The role of in-service Teacher Training Professionals»
? Συμμετοχή σε Επίσκεψη Μελέτης στο Λονδίνο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Νεολαία (18 ? 23 Ιουνίου 2002) με θέμα: «Youth Inclusion».

Σχολιάστε