ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

     (485/84 π.Χ-406 π. Χ)

  ΄Αλκηστη    Ικέτιδες    Ελένη
   Μήδεια    Ηρακλής    Φοίνισσαι
   Ηρακλείδες    ΄Ιωνας    Ορέστης
   Ιππόλυτος    Τρωάδες    Βάκχαι
   Ανδρομάχη    Ηλέκτρα    Ρήσος
   Εκάβη    Ιφιγένεια εν Ταύροις  
   Κύκλωπας    Ιφιγένεια εν Αυλίδι                    <<επιστροφή