Κεντρική σελίδα Επάνω Χημεία Γυμνασίου Χημέια Λυκείου animation λογισμικό Video Xημείας Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδασκαλία Χημείας Συνδέσεις xperimania skoool Η Χημεία στη ζωή μας χημεια κ τεχνολογια Η χημική ένωση του μήνα βιβλια περιοδικα science in school βιογραφίες

 χημεία   από τον Σταυρακαντωνάκη Γιώργο   Χημικό -Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο                         mailto:stayrakant@sch.gr

Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑ Β ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ  

 1. δομές του άνθρακα

 2. αλλοτροπικές μορφές ανθρακα

 3. ενθάλπία δεσμού -αντίδρασης 

 4. θερμοτητα αντιδρασης

 5. ενθαλπια διαλυσεως

 6. μεταβολή ενθαλπίας με αύξηση της θερμοκρασίας σε ένα σώμα

 7. υπολογισμός ενθαλπίας διάλυσης ιονικών ενώσεων σε θερμιδόμετρο     

 8. θερμιδόμετρο υπολογισμός ενθαλπίας καύσης

 9. θερμιδόμετρο

 10. θερμιδόμετρο για τον υπολογισμό ενθαλπίας διάλυσης καιεξουδετέρωσης

 11. θερμιδόμετρο μεταφορά θερμότητας μεταξύ μέταλλου και νερού             

 12. υπολογισμός ποσού θερμότητας μετά από αντίδραση οξέος βάσης σε θερμιδόμετρο

 13. calorimetry_temp.fla   

 14. calorimetry_temp.html  

 15. calorimetry_temp.swf

 16. υπολογισμός θερμοχωριτικότητας 

 17. μεταφορά θερμότητας από μέταλλο σε άλλο μέταλλο

 18. νόμος hess   

 19.  νόμος Hess

 20. διαγραμμα ενθαλπιων

 21. διάλυση άλατος ΝαCl στο νερό

  Θερμοχημεία νόμος Hess

  Heating Curve Animation

  Bomb Calorimeter Animation

  Hess's Law Animation

  Geiger Counter Animation

  Radioactive Decay and Half-Life Animation

  Nuclear Fission Video (History of Atom, Binding Energy and Nuclear Energy Production)

  Nuclear Fission Reactor Animation

  Nuclear Fusion Simulation

 

Κεντρική σελίδα κεφάλαιο 1 Β θετική κεφάλαιο 2 Β θετική κεφάλαιο 3 Β θετική κεφάλαιο 4 Β θετική κεφάλαιο 5 Β θετική