Κεντρική σελίδα Χημεία Γυμνασίου Χημέια Λυκείου animation  λογισμικό Video Xημείας Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδασκαλία Χημείας Συνδέσεις xperimania skoool Η Χημεία στη ζωή μας χημεια κ τεχνολογια Η χημική ένωση του μήνα βιβλια περιοδικα science in school βιογραφίες

 χημεία   από τον Σταυρακαντωνάκη Γιώργο   Χημικό -Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο                         mailto:stayrakant@sch.gr

Κεντρική σελίδα
α λυκείου
B Λυκείου ΓΠ
Β Λυκείου
Γ Λυκείου
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΡΙΑ

 

Χημεία Λυκείου

Α Λυκείου

Β Λυκείου οργανική

Β Λυκείου Θετική

Γ Λυκείου Θετική

χημικές συνδέσεις απο το http://www.brookscole.com/cgi-brookscole/course_products_bc.pl?fid=M20b&product_isbn_issn=9780547125329&disciplinenumber=12

 

Chapter 1: Chemical Foundations

• Chemical Impact: The Chemistry of Art
• Chemical Impact: Buckyballs Teach Some History
• Chemical Impact: Sugar of Lead
• Chemical Impact: Chemical Structure and Communication: Semiochemicals
• Chemistry in Your World: Learn Chemistry -- Prepare for Life
• Chemical Impact: Observations, Theories, and the Planets
• Chemistry in Focus: A Mystifying Problem
• Chemistry in Focus: Measurement: Past, Present, and Future
• Chemistry in Focus: Tiny Thermometers
• Chemistry in Your World: Ersatz Fog

Chapter 2: Atoms, Molecules, and Ions

• Chemical Impact: There's Gold in Them There Plants!
• Chemical Insights: Seeing Atoms
• Chemical Insights: Playing Tag
• Chemistry in Focus: Isotope Tales
• Chemical Impact: Reading the History of Bogs
• Chemistry in Your World: Trace Elements: Small but Crucial
• Chemical Impact: How Can Water Be Hard or Soft?
• Chemical Impact: Talking Tadpoles
• Chemical Impact: Elemental Analysis Catches Elephant Poachers

Chapter 3: Stoichiometry

• Chemical Impact: Measuring the Masses of Large Molecules, or Making Elephants Fly
• Chemistry in Focus: Isotope Tales
• Chemistry in Your World: Nutrition Facts

Chapter 4: Types of Chemical Reactions and Solution Stoichiometry

• Chemistry in Your World: Launching the Space Shuttle
• Chemical Impact: Pearly Whites
• Chemical Impact: Aging: Does It Involve Oxidation?
• Chemical Impact: The Beetle That Shoots Straight

Chapter 5: Gases

• Chemical Insights: Cold Atoms
• Chemistry in Focus: Snacks Need Chemistry, Too!
• Chemical Insights: Cool Sounds
• Chemistry in Focus: No Laughing Matter
• Chemistry in Your World: Signs of Pollution

Chapter 6: Thermochemistry

• Chemical Insights: Heat Packs
• Chemical Insights: Hiding Carbon Dioxide
• Chemical Impact: Sulfur-Eating Bacteria Clean Up Coal
• Chemical Impact: Old Tires -- A Clean Source of Energy?

Chapter 7: Atomic Structure and Periodicity

• Chemical Impact: Plants Seeing Red
• Chemistry in Focus: Light as a Sex Attractant
• Chemical Impact: Flies That Dye
• Chemical Impact: Electrons as Waves
• Chemical Impact: The New, Improved Atomic Clock
• Chemistry in Focus: The Chemistry of Bohrium
• Chemical Impact: The Growing Periodic Table
• Chemical Impact: Why Is Mercury a Liquid?
• Chemical Impact: When Hard-Pressed, Hydrogen Becomes a Metal
• Chemical Impact: Lithium: Behavior Medicine

Chapter 8: Bonding: General Concepts

• Chemistry in Focus: Composite Cars
• Chemistry in Focus: Broccoli -- Miracle Food?
• Chemistry in Focus: Taste -- It's the Structure That Counts
• Chemistry in Focus: Minimotor Molecule
• Chemical Impact: Smelling and Tasting Electronically

Chapter 9: Covalent Bonding: Orbitals

• Chemistry in Focus: A Magnetic Moment
• Chemical Impact: The Always Interesting NO

Chapter 10: Liquids and Solids

• Chemical Impact: Getting a Grip
• Chemical Impact: Conch Clues
• Chemical Impact: Seething Surfaces
• Chemical Impact: Smaller Can Be Better
• Chemical Impact: Alchemical Cymbals
• Chemistry in Focus: Metal with a Memory
• Chemical Impact: Superconductivity
• Chemical Impact: Golfing with Glass
• Chemical Impact: Cool Cars
• Chemical Impact: Whales Need Changes of State
• Chemical Impact: Faux Snow
• Chemistry in Your World: Miracle Coatings

Chapter 11: Properties of Solutions

• Chemical Impact: Electronic Ink
• Chemistry in Focus: Green Chemistry
• Chemical Impact: An Energy Solution
• Chemical Impact: Ferrofluids: Magnetic Magic
• Chemical Impact: Ionic Liquids?

Chapter 12: Chemical Kinetics

• Chemical Impact: Femtochemistry
• Chemical Impact: Seeing Reaction Mechanisms
• Chemistry in Your World: Some Like It Hot: The Top Ten Spices
• Chemical Impact: TiO2 -- One of Nature's Most Versatile Materials
• Chemical Impact: Hot, New Enzymes
• Chemistry in Focus: Protecting the Ozone

Chapter 14: Acids and Bases

• Chemistry in Focus: Carbonation -- A Cool Trick
• Chemistry in Focus: Plants Fight Back
• Chemical Impact: Household Chemistry

Chapter 16: Solubility and Complex Ion Equilibria

• Chemical Impact: Calcium Carbonate

Chapter 19: The Nucleus: A Chemist's View

• Chemical Impact: Chemistry in Focus
• Chemical Impact: Uranium
• Chemistry in Your World: Nuclear Waste Disposal
• Chemical Impact: Does Antimatter Matter?

Chapter 20: The Representative Elements

• Chemical Impact: Hydrogen
• Chemical Impact: Boost Your Boron
• Chemical Impact: Concrete Learning
• Chemical Impact: Carbon Monoxide
• Chemical Impact: Carbon Dioxide
• Chemistry in Focus: Putting the Brakes on Arsenic
• Chemical Impact: Nitrogen Under Pressure
• Chemical Impact: A Blanket of Nitrogen
• Chemical Impact: The Chemistry of the "Kissing Bug"
• Chemical Impact: Ammonia
• Chemical Impact: Hydrazine
• Chemical Impact: Nitric Oxide
• Chemical Impact: Phosphorus: An Illuminating Element
• Chemical Impact: Hydrogen Peroxide
• Chemical Impact: Sulfuric Acid: The Most Important Chemical
• Chemical Impact: Photography
• Chemical Impact: Helium

Chapter 21: Transition Metals and Coordination Chemistry

• Chemistry in Your World: Real Gold
• Chemistry in Your World: U.S. Coins
• Chemical Impact: Titanium Makes Great Bicycles
• Chemical Impact: Titanium
• Chemical Impact: Chirality: Why Is It Important?
• Chemical Impact: Mercury
• Chemical Impact: The Danger of Mercury
• Chemical Impact: Iron

Chapter 22: Organic and Biological Molecules

• Chemical Impact: Methane
• Chemical Impact: Capsaicin
• Chemistry in Focus: Termite Mothballing
• Chemical Impact: Carvone
• Chemical Impact: Heal Thyself
• Chemical Impact: www.Dot.Safety
• Chemical Impact: Plastic That Talks and Listens
• Chemistry in Focus: Polymers are Tacky
• Chemical Impact: Plastic Tasters
• Chemical Impact: Aspartame
• Chemistry in Focus: Urine Farming

 

Κεντρική σελίδα