Στο Video με τον τίτλο Nature by numbers, παρουσιάζεται η ακολουθία των αριθμών Fibonacci, καθώς και η σχέση της με τον αριθμό φ.


Η ισότητα που συνδέει πέντε από τους διασημότερους αριθμούς αριθμούς στα Μαθηματικά, τους αριθμούς: 0 , 1 , π , e , i ,οφείλεται στον Euler.
Ήταν πολύ περήφανος  για την εύρεση της ισότητας αυτής που ζήτησε να την χαράξουν στον τάφο του.
Στο Euler's identity παρουσιάζεται η ισότητα μαζί με την απόδειξή της.


Τα σχήματα και οι συμμετρίες που υπάρχουν σ' αυτά, παρουσιάζονται στο
Video Μαθηματικά στην τέχνη.


Το Πυθαγόρειο θεώρημα.


Απόδειξη του Πυθαγόρειου θεωρήματος με αντικείμενα.


Η στερεογραφική προβολή της σφαίρας του Riemann.


Ένα παράδειγμα ισομορφισμού ομάδων.


Αβελιανές ομάδες , ισομορφισμοί, υποομάδες.


Από το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας, Μαθηματικά και περιβάλλον.

Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com