Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία

 

 

 

 

Μαθήματα επιμόρφωσης Β΄επιπέδου 2010-12

Υποστηρικτικό υλικό

 


 

 
Γενική διδακτική των παιδαγωγικών εφαρμογών ΤΠΕ
 

Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Συνεργατική μάθηση Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισμικό
Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ Ενεργητική μάθηση Γενικά για το εκπ. λογισμικό
Επιχειρήματα υποστηρικτών εισαγωγής ΤΠΕ Η μέθοδος Project

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Η ελληνική πραγματικότητα

Έννοιες σχετιζόμενες με ΤΠΕ Αξιολόγηση ιστοσελίδων Κανόνες ευχρηστίας

Ταξινομία στόχων κατά Bloom
Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Μαθησιακά αντικείμενα Υπερμέσα: Οργάνωση και Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον

 

   Ειδική διδακτική ιστορίας
 

Ιστορικές έννοιες Κατασκευή δραστηριότητας με ακριβή στοχοθεσία Ανάλυση πρωτογενών πηγών
Διδακτικοί σκοποί μαθήματος Ιστορίας Ιστορικές πηγές Ανάλυση γραπτών πηγών
Αρχές σχεδίασης εφαρμογών ιστορίας Συμβουλές για έρευνα στο Διαδίκτυο Ανάλυση ιστορικών γελοιογραφιών
Κριτήρια αξιολόγησης γραπτών ιστορίας Εκπαιδευτικές τεχνικές Ανάλυση ιστορικών φωτογραφιών
Διδακτικά προβλήματα του μαθήματος της ιστορίας Περιγραφή ιστορικής σκέψης  
   Ειδική διδακτική γλωσσικών μαθημάτων
 
Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας    
Στόχοι γλωσσικού μαθήματος    

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ netschoolbook-tours

Διαδικτυακές παρουσιάσεις Vecchio!

Υποστηρικτικά κείμενα

 


 

<----- Αρχική

Ψηφιακός Αλφαβητισμός


Οι πολλαπλές μορφές νοημοσύνης


Πιστοποιημένο λογισμικό για τα φιλολογικά μαθήματα


Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com