Το σχολείο ως ανοικτό και μετασχηματιστικό σύστημα

Το σχολείο ως ανοικτό και μετασχηματιστικό σύστημα

Τα σχολεία ως ανοικτά συστήματα είναι “ευαίσθητα” στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό μπορεί να τα επηρεάσει. Δύο βασικές αρχές για τη λειτουργία του σχολείου Επιιδίωξη του σχολείου είναι ο εξοπλισμός των ατόμων με δεξιότητες και