Άσκηση για γερούς λύτες…

Άσκηση για γερούς λύτες…

Άσκηση 1 Αφού δείτε το παρακάτω βίντεο βρείτε τον άγνωστο Χ που λείπει στην παρακάτω εξίσωση: πρώτες ύλες  +  νέες τεχνολογίες  +  καταναλωτισμός  +  ελεύθερη αγορά –  Χ= πρόοδος + ευημερία   Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο