Αρωματικοί θησαυροί του τόπου μας

Αρωματικοί θησαυροί του τόπου μας

Αρωματικά βότανα Το φυσικό περιβάλλον μας προσφέρει απλόχερα ότι χρειαζόμαστε για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας. Τροφή, νερό, ενέργεια, πρώτες ύλες για κατασκευές, ψυχαγωγία, φαρμακευτικές ουσίες…Χαρακτηριστικό παράδειγμα της γενναιοδωρίας της Φύσης είναι τα αρωματικά βότανα που αφθονούν στη χώρα