Εφηβεία και διατροφή – Διατροφικές διαταραχές

Εφηβεία και διατροφή – Διατροφικές διαταραχές

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση διατροφικής συνείδησης των εφήβων μαθητών/τριών Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι εξέχουσας σημασίας για την υγιή νοητική, πνευματική, σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών κατά τη σχολική ηλικία και επομένως αποτελεί και έναν από

Πρόσθετα τροφίμων: Κατάλογος με τα Ε στα τρόφιμα

Πρόσθετα τροφίμων: Κατάλογος με τα Ε στα τρόφιμα

Η διατροφή ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Tο θέμα της διατροφής αποτελεί βασικό άξονα ευαισθητοποίησης και ανάλογων δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (ΕΕ, European Commission). Οι πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από σχετική οδηγία που έχει εκδόσει η ΕΕ καθώς και