Αρωματικά βότανα

Το φυσικό περιβάλλον μας προσφέρει απλόχερα ότι χρειαζόμαστε για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας. Τροφή, νερό, ενέργεια, πρώτες ύλες για κατασκευές, ψυχαγωγία, φαρμακευτικές ουσίες…Χαρακτηριστικό παράδειγμα της γενναιοδωρίας της Φύσης είναι τα αρωματικά βότανα που αφθονούν στη χώρα μας, ενώ κάποιες περιοχές όπως η Κρήτη αποτελούν πραγματικά βοτανικά θησαυροφυλάκια.

Μια πολύ σύντομη γνωριμία με τα αρωματικά βότανα παρουσιάζεται στο άρθρο Τι είναι τα βότανα.

Στα πλαίσια ενός αφιερώματος στα αρωματικά βότανα της Ελλάδας θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του Δίκταμου

Συντάκτης: Ιωαννίδης Θωμάς
Αρωματικοί θησαυροί του τόπου μας