Άσκηση 1

Αφού δείτε το παρακάτω βίντεο βρείτε τον άγνωστο Χ που λείπει στην παρακάτω εξίσωση:

πρώτες ύλες  +  νέες τεχνολογίες  +  καταναλωτισμός  +  ελεύθερη αγορά –  Χ= πρόοδος + ευημερία

 

Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο τρίτος κόσμος αντιμετωπίζει φτώχεια, επιδημίες, πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος, παιδική θνησιμότητα. Πόσο φτωχές είναι όμως στην πραγματικότητα οι χώρες του τρίτου κόσμου και πόσο πλούσιες οι “ανεπτυγμένες”;

Συντάκτης: Ιωαννίδης Θωμάς
Άσκηση για γερούς λύτες…