Το 2ο Γυμνάσιο Κω είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ και στην πράξη ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ. Στο σχολείο λειτουργεί  τμήμα ελληνομάθειας από 21-29 Ιουνίου 2012 στο οποίο διδάσκει η εκπαιδευτικός κ. Λιτσάκη επιμορφωθείσα από το ΑΠΘ. Τα θερινά τμήματα ελληνομάθειας επιβλέπονται επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν για τους μαθητές και προσφέρεται στους συμμετέχοντες ένα μικρογεύμα  (κολατσιό). Κάθε παιδί λαμβάνει και φάκελο με υλικό από το Πανεπιστήμιο. Αναλυτικότερα για τις δράσεις και υποδράσεις:

Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας
Επιστημονική υπεύθυνη:  Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας,  Α.Π.Θ.

Οι δραστηριότητες της δράσης 2 στοχεύουν στη γλωσσική ενίσχυση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα. Παράλληλα, αποσκοπούν στην υποστήριξη αλλόγλωσσων μαθητών με αναπηρίες οι οποίες επηρεάζουν την κατάκτηση της νεοελληνικής γλώσσας στην προφορική ή γραπτή της πραγμάτωση. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της δράσης διαδραματίζει η επιμόρφωση και κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης της μικτής γλωσσικά και πολιτισμικά τάξης.

 

Υποδράση 2.1: Ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών με στόχο δύο κύριους άξονες:
α) την εξοικείωση με τα μεθοδολογικά εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας και
β) την εξειδικευμένη και στοχευμένη επιμόρφωση σε ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Επιλογή επιμορφωτών
 • Σεμινάρια παρουσίασης μεθοδολογικών εργαλείων/ διδακτικού υλικού
 • Σεμινάρια εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

 

Υποδράση 2.2: Υποστήριξη του σχολείου στην οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της δράσης αυτής θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας για τους μαθητές της ομάδας στόχου και ειδικότερα για

 • αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές που έχουν φοιτήσει σε Τ.Υ., αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα
 • νεοαφιχθέντε ς στη χώρα αλλόγλωσσους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες όπου δεν λειτουργούν Τ.Υ.
 • αλλόγλωσσους μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε ελληνικό σχολείο

Οι παρεμβάσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν σε περίπου 500 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 200 Γυμνάσια και 150 Λύκεια-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Επιλογή των εκπαιδευτικών
 • Επιλογή των σχολείων
 • Υλοποίηση των τμημάτων ενίσχυσης

 

Υποδράση 2.3: Λειτουργία θερινών τμημάτων
Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο στάδιο της μετάβασής τους από τη μία σχολική βαθμίδα σε άλλη. Κύρια στόχευση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των τμημάτων προ-γυμνασιακής, προ-λυκειακής και λυκειακής εκπαίδευσης είναι η αποφυγή της σχολικής διαρροής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Τμήματα προ-γυμνασιακής εκπαίδευσης
 • Τμήματα προ-λυκειακής εκπαίδευσης
 • Ενημέρωση γονέων

 

Υποδράση 2.4: Αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας 
Στόχος της υποδράσης είναι να αξιολογήσει πριν και μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης την ελληνομάθεια παιδιών που, αν και φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική. Στη σχετική ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η ηλικιακή ομάδα των αλλόφωνων αυτών παιδιών συνιστά τους λεγόμενους «νεαρούς μαθητές» (young learners) της Γ2, οι οποίοι προχωρούν στην κατάκτηση ενός νέου γλωσσικού συστήματος τη στιγμή που εξελίσσουν ακόμα το σύστημα της μητρικής τους γλώσσας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Αξιολόγηση πριν την εφαρμογή
 • Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή

·         Αξιολόγηση μέσω των απόψεων των εκπαιδευτικών

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou