Αυτή είναι μια πρόταση για μια διαθεματική παρουσίαση που κάνω στην Β’ Γυμνασίου σε συνδυασμό με την Γεωγραφία. Σε ένα διάστημα 6-8 μαθημάτων τους ζητώ να δημιουργήσουν μια παρουσίαση για μια πόλη της Ευρώπης. Μέσα από τα μαθήματα αυτά, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση περιεχομένου (κυρίως με το Wikipedia) μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το MS Powerpoint και κάνουν μια από τις πρώτες παρουσιάσεις τους.  Η λογική είναι ότι για 1-2 μαθήματα τους δείχνω πως να φτιάχνουν κάποιες βασικές διαφάνειες, πως να εισάγουν φόντο και κίνηση και τι να αποφεύγουν στην δημιουργία μιας παρουσίασης. Ύστερα, παρουσιάζω την πόλη της Λα Παζ (για να μην πάρω κάποια πόλη της Ευρώπης) και τους ζητώ να φτιάξουν μια παρουσίαση, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την ενδεικτικά προτεινόμενη παρουσίαση που είναι απλή, χωρίς υψηλά στάνταρς . Στα υπόλοιπα μαθήματα, δημιουργούν τις δικές τους εργασίες και ύστερα τις παρουσιάζουν.

Γενικότερα, θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση από τους περισσότερους μαθητές (όλοι σηκώθηκαν να παρουσιάσουν!). Πολλοί μαθητές έκαναν καλύτερη παρουσίαση από την ενδεικτικά προτεινόμενη, καθώς σίγουρα έχουν όλοι πολλές δεξιότητες που δεν αναδεικνύονται στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou