Αντίθετα ρήματα ,ουσιαστικά , επίθετα

 

Άσκηση αντιστοίχισης Ρήματα Επισκέψου
Άσκηση αντιστοίχισης Ρήματα 1 Επισκέψου
Άσκηση αντιστοίχισης Ουσιαστικά Επισκέψου
Άσκηση αντιστοίχισης Ουσιαστικά 1 Επισκέψου
Άσκηση αντιστοίχισης Επίθετα Επισκέψου
Άσκηση αντιστοίχισης Επίθετα 1 Επισκέψου
Άσκηση συμπλήρωσης κενών Προτάσεις με κενά Επισκέψου