Εναλλασσόμενη τάση

Όταν ένα πλαίσιο περιστρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, η μαγνητική ροή του μεταβάλλεται συνεχώς και γι' αυτό δημιουργείται μια εναλλασσόμενη τάση.

 

Η προσομοίωση εμφανίζει το περιστρεφόμενο πλαίσιο καθώς και τις γραφικές παραστάσεις Φ-t και v-t.

Προσομοίωση , Προσομοίωση στο Φωτόδεντρο.

Πρόσθετες Πληροφορίες