Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

   Ιστορικό σημείωμα: Πρώτος Επίσκοπος Αλεξανδρείας κατά την παράδοση ήταν ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, ο οποίος μαρτύρησε στην Αλεξάνδρεια το 63 μ.Χ. Ο χριστιανισμός βρήκε πρόσφορό έδαφος μεταξύ των Ιουδαίων και των χριστιανών της Αλεξανδρείας ενώ λιγότερη απήχηση είχε στον ντόπιο πληθυσμό. Τον 4ο και 5ο αιώνα τον θρόνο της Αλεξανδρείας ελάμπρυναν επιφανείς ιεράρχες όπως ο Αθανάσιος (328-373) και ο Κύριλλος (412-444). Τον 5ο αιώνα η Εκκλησία της Αλεξανδρείας συνταράχτηκε από την αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Το μεγαλύτερο μέρος του ντόπιου πληθυσμού υιοθέτησε τον Μονοφυσιτισμό και για λόγους πολιτικούς.
    Με την Αραβική κατάκτηση της Αιγύπτου (642) ξεκινάει μία δύσκολη περίοδος για την Εκκλησία Αλεξανδρείας. Αλλεπάλληλοι διωγμοί εναντίον των χριστιανώ είχα ως αποτέλεσμα τον εξισλαμισμό μεγάλου μέρους του ποιμνίου. Από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι το 827 ο θρόνος της Αλεξανδρείας παρέμεινε κενός και τη διοίκηση ασκούσαν τοποτηρητές.  Κατά την αρχή της Αραβοκρατίας οι Ορθόδοξοι της Αιγύπτου ήταν περίπου 300.000 ενώ κατά τον 13ο αιώνα είχαν μειωθεί στις 100.000.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ιερόθεος ο Α΄ 20 Οκτωβρίου 1825-8 Σεπτεμβρίου 1845 Από Νικαίας Κοίμηση ;-1845
Αρτέμιος Παρδάλης 27 Σεπτεμβρίου 1845-30 Ιανουαρίου 1847 Από Κεστεντηλίου Σχολάζων περ. 1775-1858
Ιερόθεος Β΄ Σταφυλοπάτης 20 Απριλίου 1847-1 Ιανουαρίου 1858 Από Λιβύης Κοίμηση ;-1858
Καλλίνικος Κυπαρίσσης 26 Ιανουαρίου 1858-24 Μαΐου 1861 Από Θεσσαλονίκης Σχολάζων 1800-1889
Ιάκωβος Παγκώστας 24 Μαΐου 1861-31 Δεκεμβρίου 1865 Από Κυζίκου Κοίμηση 1803-1865
Νικάνωρ 14 Ιανουαρίου 1866-19 Μαρτίου 1869 Από Θηβαΐδος Σχολάζων περ. 1800-1869
Νείλος Καλλιπολίτης 21 Μαρτίου 1869-22 Σεπτεμβρίου 1869 Από Πενταπόλεως Καθαίρεση 1809-1887
Σωφρόνιος Μεϊδαντζόγλου 30 Μαΐου 1870-22 Αυγούστου 1899 Από π. Κωνσταντινουπόλεως Κοίμηση 1798-1899
Φώτιος Περόγλου 10 Ιανουαρίου 1900-4 Σεπτεμβρίου 1925 Από Ναζαρέτ Κοίμηση 1853-1925
Μελέτιος Β΄ Μεταξάκης 20 Μαΐου 1926-28 Ιουλίου 1935 Από π. Κωνσταντινουπόλεως Κοίμηση 1871-1935
Νικόλαος Ε΄ Ευαγγελίδης 11 Φεβρουαρίου 1936-3 Μαρτίου 1939 Από Ερμουπόλεως Κοίμηση 1876-1939
Χριστοφόρος Β΄ Δανιηλίδης 21 Ιουνίου 1939-16 Νοεμβρίου 1966 Από Λεοντοπόλεως Σχολάζων 1876-1967
Νικόλαος ΣΤ΄ Βαρελόπουλος 10 Μαΐου 1968-9 Ιουλίου 1986 Από Ειρηνουπόλεως Κοίμηση 1915-1986
Παρθένιος Γ΄ Κοϊνίδης 27 Φεβρουαρίου 1987-23 Ιουλίου 1996 Από Καρθαγένης Κοίμηση 1919-1996
Πέτρος Ζ΄ Παπαπέτρου 21 Φεβρουαρίου 1997-11 Σεπτεμβρίου 2004 Από Καμερούν Κοίμηση 1949-2004
Θεόδωρος Β΄ Χορευτάκης 9 Οκτωβρίου 2004-σήμερα Από Ζιμπάμπουε   γεν. 1954
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024.